Uppgifter

Utställningsinnehållen kan kompletteras med uppgifter som eleverna kan göra i skolan eller på Heureka.