Artificiell
Intelligens

Me, Myself & AI för mig

Artificiell Intelligens –

Me, Myself & AI för mig

Utställningen behandlar på ett roligt och interaktivt sätt grunderna i utveckling av artificiell intelligens, interaktionen mellan människan och robotar som styrs av artificiell intelligens samt de samhälleliga dimensionerna av utvecklingen av artificiell intelligens. Artificiell intelligens är redan en del av vår vardag på många sätt. Eftersom det är vi människor som bygger artificiell intelligens är det bra om vi även tillsammans funderar på vilket slags artificiell intelligens vi vill ha och hur vi vill använda den.

På Heurekas utställning granskas artificiell intelligens med utgångspunkt i människan

I bakgrunden av utställningen AI för mig löper en berättelse om Forskaren, som arbetar med artificiell intelligens. Publiken besöker Forskarens hem, gård och verkstad. Forskaren har i sitt hem tagit fram roliga apparater som använder artificiell intelligens. Hon är intresserad av att undersöka vad allt vi kan göra tillsammans med artificiell intelligens. Besökarna får på utställningen bekanta sig med den artificiella intelligensens grunder och olika termer som anknyter till temat, till exempel maskininlärning, algoritm, språkmodell, datorseende och förstärkningsinlärning. Förklaringarna kan läsas på finska, svenska, engelska och lättläst språk.

Artificiell intelligens öppnar sig för besökaren genom olika aktivitetsbaserade utställningsobjekt. I Forskarens hem kan besökaren till exempel rita och skriva dikter tillsammans med artificiell intelligens. I utställningsobjektet Dikt med AI ger besökaren först den artificiella intelligensen några nyckelord. Den artificiella intelligensen skapar utifrån dem förslag till inledningsrad för dikten. Efter att besökaren har valt inledningsrad tar diktmaskinen än en gång fram nya förslag att välja bland som fortsättning på dikten. Besökaren får ta hem dikten som hen har skapat tillsammans med den artificiella intelligensen. Utställningsobjektet förevisar hur den artificiella intelligensens förmåga att behandla naturligt språk gör det möjligt för den att utföra uppgifter som kräver språkförståelse och textproduktion. På det här området har man under de senaste åren även gjort betydande framsteg i fråga om finska. Utställningsobjektet har skapats i samarbete med avdelningen för datavetenskap vid Helsingfors universitet och andelslaget Poesia, som är förläggare av modern poesi.

På gården har Forskaren inför den fest som strax ska börja byggt roliga spel och manicker som använder artificiell intelligens. Där kan man bl.a. göra ett försök att vinna över en robothand som styrs av artificiell intelligens i spelet sten-sax-påse. I spelet sten-sax-påse får besökaren uppleva hur snabbt artificiell intelligens kan förutse människors agerande vid enkla valbaserade uppgifter. Den artificiella intelligensen skapar kontinuerligt en beteendemodell utifrån de val som spelaren gör och anpassar sina egna beslut efter den.

I verkstaden, som ligger på andra sidan gården, tränar Forskaren rörliga robotar som innehåller artificiell intelligens, knogar på med superdatorer och undersöker hur man kan ta fram pålitliga och ansvarsfulla AI-lösningar. I verkstaden får besökaren sätta sig in i maskininlärningens grunder, till exempel vad som avses med övervakad och oövervakad inlärning eller förstärkningsinlärning. Det centrala budskapet i utställningen är att vi människor behövs för att utveckla artificiell intelligens. Det här kommer konkret fram i utställningen.