Elköping 

Elköping, en stad med intelligent el! Skulle du själv orka producera den energimängd som telefonbatteriet innehåller? Kan din kaffekokare genomföra en cyberattack? Skulle du klara av ett tredagars elavbrott?

På utställningen Elköping du kan lära dig mer om intelligent el i din vardag. Utställningen visar hur elektriciteten kommer till ditt hem från kraftverket, hurdant ett intelligent hem är och hur du själv kan använda el på ett smart sätt. I utställningens escape room kan du testa om du klarar av ett elavbrott som varar i tre dagar. I Elköping kan du uppleva hur mycket energi som kan lagras i din smarttelefons batteri och hur snabbt en bastuugn förbrukar energin.

Utställningen Elköping genomförs som ett led i STEK rf:s och Heurekas mångåriga samarbetsprojekt. Övriga samarbetspartner är Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK och Brammer Oy.

Utställningar