Från åkern till rymden

– matens väg till din tallrik

 

Från åkern till rymden

Utställningen är öppen 10.6.2020 – 4.10.2020

Vågar du ta dig en titt under markytan? Vet du vad man använder satelliter till inom jordbruket? Kan du säga hur många kor det finns i Finland och vad mjölk egentligen innehåller?

Kom och lär dig mer och få nya insikter i dagens moderna jordbruk och matens väg till tallriken.

Från åkern till rymden – matens väg till din tallrik

Utställningen Från åkern till rymden undersöker vad som händer innan spannmåls- och mjölkprodukterna hamnar på tallriken. Utställningen sträcker sig från gräsrotsnivån till rymden. På utställningen dyker vi ner under jorden för att lukta på, lyssna på och undersöka jordmånen. Vi funderar på spannmål och hygien. Vi bekantar oss även med kor, kliande, mjölk och spillning. Slutligen flyger vi ut i rymden med hjälp av nanosatelliter och får veta hur jordbruket blir effektivare och mer hållbart med satelliter. Vårt mål är att besökaren genom förnimmelser och insikter ska få bekanta sig med de många dimensionerna i modern mjölk- och spannmålsproduktion.

Fakta om jordmånen

 • Jordmånen omfattar den lösa marksubstansen ovanpå berggrunden.
 • En välmående jordmån bebos av en mängd olika mikrober, svampar och andra organismer. De har stor betydelse för bevarandet av markens bördighet och lagringen av kol.
 • En näve jord innehåller fler organismer än vad det finns människor på jordklotet.
 • En välmående åker fungerar som en tvättsvamp: den kan binda vatten och avge det till växterna under torra perioder.
 • Den rena jordmånen, klimatet och vattenresurserna i Finland skapar förutsättningar för produktion av högklassiga och säkra råvaror för olika ändamål.
 • I Finland produceras fyra olika sädesslag i stor skala: vete, korn, havre och råg.

Köp biljetter


I samarbete med

 • Vaasan
 • Valio
 • Ruukku
 • Läntmannen-Agro
 • Luke
 • KtaoL
 • ProAgria
 • Elo-säätiö
 • Lantmännen-Unibake

Läs mer om utställningen

Vågar du

Vågar du lukta på kospillning?

Kospillningen (inte äkta) finns i en glasvitrin som de modigaste kan sticka in näsan i. Det sägs att en ko producerar 2,5 kg spillning för varje liter mjölk.

Under och ovan jord

Vill du dyka ner under marken?

I tunneln luktar det som i en jordkällare och du får uppleva en underjordisk ljudvärld.

Döp en kalv

Signalhorn, Sötnos eller Sosse?

De kalvar som föddes 2019 fick namn som börjar på bokstaven R. Kalvar som är födda 2020 får i sin tur namn som börjar på bokstaven S.

Du kan lämna ditt namnförslag och följa namnen på sociala medier #nimeälehmä.

Klimaskin

Se en ko i naturlig storlek och en klimaskin. Det sägs att en ko som blir kliad mår bättre.

En boskapsborste fungerar så att kon ställer sig under en borste som roterar och följer kons rörelser. På så sätt blir kon kliad. Borstningen rengör djurets päls och ökar även blodcirkulationen samt minskar juverinflammationer.

Utställningar