Intelligent stad

Utställningen Intelligent stad handlar om hur informations- och kommunikationsteknik utnyttjas för att förbättra stadens funktioner, trafiken, säkerheten, energieffektiviteten och miljövänligheten.

En intelligent stad utvecklar urbana e-tjänster som underlättar människornas liv och rörlighet. En intelligent stad satsar kraftigt på offentlig information: öppna data gör det möjligt att utveckla nya och mångsidigare urbana tjänster. Genom kollektiviseringen av informationsproduktionen kan man även förbättra den offentliga informationens kvalitet.

En intelligent stad kännetecknas av vardaglig teknologi som finns över allt. I en intelligent stad har invånarna tillräckligt med information som ger stöd för vardagliga beslut, och de kan fatta kloka beslut med tanke på miljön.

Utställningar