Mitt
i katastrofen

Öppet tills 7.1.2024

Vi lever i en värld av omvälvningar.

Stormar rasar, floder och hav svämmar över, jorden skakar och skogsbränder blossar upp, varje dag.

För att kunna hantera katastroferna måste vi  använda våra mest centrala styrkor:

samarbete och förtroende.

På Heurekas utställning Mitt i katastrofen övar vi tillsammans upp resiliensfärdigheterna för att kunna möta naturkrafter

Mitt i katastrofen bygger publiken gemensamt upp resiliensen eller kriståligheten med hjälp av spelliknande utställningsobjekt och möter naturkrafter i form av audiovisuella videokonstverk. På utställningen får besökarna även ta del av naturkrafternas konsekvenser genom berättelser ur verkligheten.

På utställningen Mitt i katastrofen går besökarna igenom de olika skedena av en katastrof. Först får de undersöka och öva på de gemensamma resiliensfärdigheterna och sedan får de möta naturkrafter – översvämning, storm, markbrand och jordbävning – i form av audiovisuella videokonstverk. Besökarna får ta del av de enorma naturkrafternas konsekvenser genom stärkande berättelser ur verkligheten från olika delar av världen.

– Naturkrafterna presenteras på utställningen med hjälp av konst i form av immersiva installationer. De upplevelsebaserade rummen aktiverar flera sinnen och fascinerar både vuxna och barn. Här finns videoprojektioner på tredimensionella ytor som kombineras med en ljudvärld. Videoprojektionerna i installationerna har planerats av den ungerska ljus- och videomappingkonstnären László Zsolt Bordos (Bordos.ArtWorks), vars verk har visats på olika håll i världen och även i Finland i form av en projektion på domkyrkans fasad under Lux Helsinki, berättar utställningens projektchef Joonas Juutilainen.

– Syftet med utställningen är att medvetandegöra, ge styrka och väcka hopp. Även om vi lever i en värld som på många sätt är i klorna på naturkatastrofer har vi tillsammans potential att stärka vår gemenskap och bygga hållbarare samhällen. Mitt i katastrofen utgör samarbete och förtroende kärnan i resiliensen. Vi tog ett svårt ämne och gjorde en utställning som passar hela familjen, som väcker hopp och ger verktyg för att även behandla dessa ämnen tillsammans med barn, konstaterar Heurekas verkställande direktör Mikko Myllykoski.

Innehållet i utställningen har planerats i samarbete med en stor grupp experter. Utställningens samarbetspartner är Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) och beredskapsrekommendationen 72 timmar, Finlands Röda Kors (FRK), Institutet för forskning inom humanitär logistik HUMLOG (Hanken) samt Maa- ja vesitekniikan tuki ry. Dessutom har Jenny och Antti Wihuris fond beviljat ett stipendium för utställningen. Utställningen Mitt i katastrofen är en del av programmet under temaåret för forskningsbaserad kunskap.

Laszlo

Utställningen har producerats av Heureka och kommer senare att turnera runt på andra vetenskaps- och utställningscenter i världen som en internationell exportutställning.

Den dynamiska jorden | Planetariefilmen

Turvaan

På utställningen byggs den gemensamma resiliensen för mötet med naturkrafter upp med spelliknande objekt. De lyfter fram olika sätt att få samarbetet att fungera och bygger upp det ömsesidiga förtroendet. Hur ser man gemensamt till att katastrofhjälpen kommer fram? Hur bygger man upp en skadad stad när man inte har något gemensamt språk?