Kurotuksia – Higher Powers

Utställningen på Heurekas Evenemangstorg under 6.6.–31.8.2023 visar studentarbeten från Aalto-universitetets tvärvetenskapliga kurs Kristal Blommor i Spegelsaler: Matematik möter konst och arkitektur. I verken flätas utmanande matematiska fenomen samman med fascinerande former och lager. Utställningen illustrerar konkret samspelet mellan vetenskap och visuella uttryck samtidigt som den avlivar de fördomar som ofta förknippas med matematik. Utställningen firar samtidigt kursens tioåriga historia. Studenterna representerar ett brett spektrum av de olika skolorna för vetenskap och design vid Aalto-universitetet, från kandidat- till forskarnivå. Studenterna utformade verken under ledning av en tvärvetenskaplig lärargrupp och implementerade dem med hjälp av olika tillverkningstekniker. Verken erbjuder fängslande skildringar av teman från lågdimensionell topologi och geometri.