Tillverka ditt eget mynt med din egen bild!

Utställningen Myntets väg berättar om mynttillverkning och mynts kvalitet. Myntets väg har producerats i samarbete med Myntverket i Finland som firade sin 150-årsjubileet.

På mynten har man traditionsenligt avbildat historiens mest betydande personer. På utställningen på Heureka kan varje besökare göra ett eget mynt och föreviga sitt eget ansikte på det. Man kan dessutom på utställningen noggrant undersöka de mynt man har i fickan och kontrollera att de är äkta.

På utställningen får alla följa med hur ett bruksmynt blir till. På utställningen kan man också ta en titt på myntkonsten i  EU-länderna, för den nationella sidan på tvåeuromynt från varje land, som hör till euroområdet den 1.1.2011, ställs ut.

Myntets väg består av fyra delar:

Tillverka ditt eget mynt
Myntets historia (Om mynttillverkning, längd 3 min.)
Undersök om dina euromynt är äkta
Vackra bruksföremåla

Köp biljetter


I samarbete med

Utställningar