Kristalblommor i spegelsalar: Matematik möter konst och arkitektur vid Aalto-universitetet

Deltagarna i en tvärvetenskaplig kurs vid Aalto-universitetet har gjort konstverken i denna utställning. Denna händelse är en konkret öppning för att öka samverkan mellan vetenskap och konst. Den syftar till att bryta klichéer kring matematik genom att lyfta upp djupa fenomen till nivån för mänsklig interaktion.

Sensual Mathematics är ett uttryck för ett intimt, oskiljaktigt förhållande mellan sensuell och rationell strategi som varje grupp av studenter hade gentemot lågdimensionell geometri och topologi. Hela utställningen avbildas som en “skog” av vertikala skulpturer, som när den pusslas ihop, skapar en rumslig samverkan för besökaren.

Studenterna på kursen kommer från olika skolor inom Aalto, från förstaårsstudenter till doktorander.

Köp biljetter


I samarbete med

Utställningar