På utställningen Skydda dig! får du ta del av olika nivåer av skydd genom en helhet som sammanställts av Försvarsmaktens Forskningsanstalt.

Varje skyddsnivå beskrivs genom exempel från djurriket. Under evolutionen har djuren utvecklat effektiva sätt att skydda sig mot rovdjur och fiender. På varje nivå berättar vi också om olika skyddsmetoder som människan har tagit fram och du får också pröva dem i praktiken.

Den som skyddar sig och den som angriper är parter i en duell. Duellen är den viktigaste förklaringen till varför naturen hela tiden blir mer mångskiftande och komplex. Samtidigt förklarar den varför krigstekniken hela tiden blir mer komplicerad och dyr.

Köp biljetter


I samarbete med

Utställningar