SuperTRÄ

BÖJLIGT

FLEXIBELT

HÅLLBART

SuperTRÄ

Utställningen är öppen 10.6.2020 – 14.3.2021

Hur doftar de olika träslagen? Hur låter trä? Hur tål en träbyggnad jordskalv eller bränder? SuperTRÄ-utställningen presenterar träets superkrafter: dess många fina egenskaper och användningsmöjligheter. Trä är en kolsänka – ett material som kan användas för att bygga hållbara samhällen.

Utställningens samarbetspartner är miljöministeriets åtgärdsprogram för träbyggande, Träproduktindustrin rf, Finlands Skogsstiftelse, Metsä Wood, Stora Enso, UPM Plywood, Isku, Novart och Versowood.

Läs mer om utställningen

Vad handlar utställningen om?

SuperTRÄ presenterar träet som ett mångsidigt material, som vid sidan av traditionell sågning idag även bearbetas datorstyrt och automatiserat. Arkitekter kan planera rentav skyskrapor i trä. Utställningen berättar om skogarnas och långvariga träprodukters betydelse för stävjande av klimatförändringen. Utställningen erbjuder en personlig och imponerade upplevelse för flera sinnen och berättar om trämaterialets finesser samt erbjuder många roliga, gemensamma aktiviteter!

I utställningen kan du bland annat 

  • bygga din fantasiträstad
  • spela med en träslagsvåg
  • se hur trä används med en kikare med förstärkt verklighet
  • ta med tallfrön som du kan så
  • trycka in din figur i en stor vägg av träpinnar
  • planera och lasergravera en tränyckelring som minnesföremål

Vår vän trädet 

Björken är ett viktigt träd för oss finländare, men vad tänker björken om oss? Smek stubben för att få höra en björk från Mosabacka i Helsingfors berätta sin historia. Berättelserna spelas upp i ett sfäriskt utrymme, som frästs inuti en kub byggd av ribbor.

Träorkester 

Agera kapellmästare och dirigera en träorkester att spela stycken som har komponerats för den. Fyra plankor av olika träslag fungerar som högtalare för varsitt instrument i kompositionen. Det ljud som leds in i plankorna har utjämnats i Aalto-universitetets akustiklaboratorium så att det ska låta mer som det ursprungliga instrumentet.

Fabriksbyggnad

Utställningens arkitektur är öppen och rymlig. Konstruktionerna lyfter fram träbehandlingens mångsidighet. Unga finländska träarkitekter har deltagit i planeringen.

I samarbete med

Utställningar