Välkommen till vetenskapen

Minimera smittorisken genom att hosta och nysa rätt

Tänk på att inte besöka Heureka om du har förkylningssymtom. Hosta och nys i en engångsnäsduk och släng näsduken på en gång. Om du inte har en näsduk så hosta och nys i armvecket – inte i händerna. Rör inte vid ögon, näsa eller mun om du inte nyligen har tvättat händerna.

Handdesinfektion

Bästa sättet att skydda sig mot smittsamma virus och bakterier är att hålla god handhygien.

Köer och trygga avstånd

Håll avstånd till andra och undvik folksamlingar och trängsel.

Städning och ytrengöring

Vi har utökat städningen, särskilt ytrengöring och desinfektion. Alla ytor som används flitigt rengörs effektivt flera gånger om dagen.