Verksamhet

Heureka, Finlands vetenskapscenter

På vetenskapscentret Heureka kan man lära sig om vetenskap och teknologi på ett roligt sätt genom att själv pröva och experimen­ tera. Besökarna får känna upptäckarglädje på upplevelsespäckade interaktiva utställningar, i planetariet, i utbildningsprogram och under olika evene­mang. Heureka, som ligger i Dickursby i Vanda, öppnades 1989. Heureka är ett av Finlands populäraste fritidscenter, med i ge­nomsnitt nästan 300 000 besökare årligen.

Heurekas verksamhet understöds av undervisnings- och kulturministeriet och Vanda stad.

Mission:
Upptäckarglädje!

Vision:
Alla blir förtjusta i vetenskap.

Värden:

 • Vi stöder oss på forskningsrön.
  Vi är tillförlitliga, öppna och främjar kunskapen om vetenskap.
 • Vi inspirerar alla till nyfikenhet.
  Vi ökar samhällets vetenskapliga kapital genom att göra vetenskapen lättillgänglig. Vi erbjuder betydelsefulla och oförglömliga upplevelser.
 • Vi agerar ansvarsfullt.
  Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet styr all vår verksamhet.
 • Vi lär oss och lyckas tillsammans.
  Vi uppmuntrar till kreativitet och förnyelse. Vi bygger samarbete med respekt för mångfald.

Heurekas historia

Vetenskapscentret Heureka kan härleda sina rötter till Helsingfors universitet och dess forskare som bekantat sig med olika vetenskapscenter ute i världen. Initiativtagare var docenterna Tapio Markkanen, Hannu I. Miettinen och Heikki Oja. Den tändande gnistan var utställningen Fysik 82 som visades på Ständerhuset i Helsingfors 20–26.5.1982. På hösten samma år inrättades vetenskapscentrumprojektet, som till en början understöddes av Finlands Akademi, Undervisningsministeriet och olika stiftelser.

Projektet gav upphov till Stiftelsen Vetenskapscentrum vid årsskiftet 1983–1984. Stiftelsens ursprungliga stiftande medlemmar var Helsingfors universitet, Tekniska Högskolan, Vetenskapliga samfundens delegation och Industrins centralförbund.
Vanda erbjöd sig 1984 att stå värd och delvis betala för vetenskapscentret och man utsåg en tomt för det i södra delen av Dickursby.  I en arkitekturtävling som ordnades 1985 utdelades två förstapris, varav Mikko Heikkinens, Markku Komonens och Lauri Anttilas förslag “Heureka” valdes ut som det som skulle realiseras. På så sätt fick vetenskapscentret sitt namn.

Innan byggnaden stod färdig visades vissa utställningar på försök på andra ställen. Vetenskapscentrets innehållsplan blev klar 1986. Grundstenen murades i oktober 1987 och byggnaden stod klar ett år senare. Den totala ytan är 8 200 m², varav 2 500 m² är utställningslokaler. Vetenskapscentret Heureka öppnades för allmänheten den 28 april 1989.

Organisationen

Vetenskapscenter Heureka är ett allmännyttigt samfund och inte strävar efter ekonomisk vinning. För verksamheten på vetenskapscentret Heureka svarar Stiftelsen Vetenskapscentrum. Stiftelsen vetenskapscentrum är en brett förankrad samarbetsorganisation, som omfattar Finlands vetenskapssamfund, undervisningssektorn, näringslivet, statsmakten och lokalförvaltningen.

Stiftelsens 10 bakgrundsorganisationer stöder, utvecklar och deltar aktivt i Heurekas verksamhet. Stiftelsens högsta beslutande organ är delegationen av styrelsen. Styrelsens medlemmar är nämnad av delegationen. Den dagliga verksamheten leds av värkställande direktör på Heureka med stöd av ledningen och den övriga personalen.

Stiftelsen vetenskapscentrum

 • Aalto-universitetet
 • Arbets- och näringsministeriet
 • Finansministeriet
 • Finlands fackförbunds centralorganisation FFC
 • Finlands Näringsliv
 • Helsingfors universitet
 • Undervisnings- och kulturministeriet
 • Undervisningssektorns fackorganisation
 • Vanda stad
 • Vetenskapliga samfundens delegation

Organisationen

Stiftelsen Vetenskapscentrum       

Delegation: Kaarle Hämeri, ordförande, styrelse: Kimmo Kiljunen, ordförande, Mikko Myllykoski, direktör, Ari Kurenmaa, finans- och administrationsdirektör, Mikko Myllykoski, upplevelsedirektör, Heli Ainoa, kommunikationsdirektör

Heurekas bolag

Heureka Overseas Productions LTD Oy
Mikko Myllykoski, styrelseordförande

Vetenskapbutiken Magnetti Oy
Mikko Myllykoski, styrelseordförande
Päivi Astrén, verkställande direktör