Företagssamarbete

Företagssamarbete

Vetenskapscentret Heureka är en icke-vinstdrivande undervisnings- och kulturinstitution som drivs av Stiftelsen Vetenskapscentrum. Vår uppgift är att skapa upptäckarglädje för alla!

Heureka är ett av Finlands populäraste besöksmål. Heureka har i genomsnitt närmare 300 000 besökare per år. Heureka har sin givna plats i både vetenskapssamfundet och företagsvärlden samt bland den stora allmänheten.  Vi är en etisk och moraliskt hållbar samarbetspartner för företag. Sinnebilden av Heureka är positiv såväl bland den stora allmänheten som i affärslivet, skolvärlden och medierna. Heurekas verksamhet har en positiv inverkan på barnens och de ungas intresse för vetenskap och påverkar därigenom Finlands framtida konkurrensförmåga.

För Heureka är det naturligt att bedriva företagssamarbete. Heureka erbjuder ypperliga möjligheter för företag att bygga sitt varumärke, sköta sina kundrelationer och att upprätthålla den egna personalens trivsel och arbetsförmåga. Genom att stöda utställningar och skolprogram uppbyggda kring olika teman kan företagen profilera sig i Heurekas huvudsakliga besökargruppers – de unga och barnfamiljerna – medvetande.

Ett företag som sponsrar Heureka måste uppfylla vissa kriterier gällande sin verksamhet och sina produkter. Eftersom en stor del av Heurekas besökare är barn och unga får produkterna inte vara olämpliga för barn. Också i fråga om den marknadsföring som sker på Heureka måste en noggrann avvägning göras, av ovan nämnda skäl. Heureka förbehåller sig i alla lägen beslutanderätten om innehållet i sina utställningar. Trots dessa begränsningar erbjuder Heureka ett stort antal möjligheter till kreativ marknadsföring för vitt skilda produkter och målgrupper.

Oavsett om du är intresserad av att anordna ett minnesvärt evenemang för ditt företag på Heureka eller av att vara med och utveckla Heureka, ta kontakt!

Mirva Noren-Sluijter
Partnerskapschef
+358 46 6001 544

Marjut Sirola
Partnerskapskoordinator
+358 40 9015 343

 

Nivåer av partnerskap

Huvudsamarbetspartner

Huvudsponsor för hela Heureka. Avtalsperiod minst 3 år. Som huvudsponsor syns du i all marknadsföring och kommunikation. Helheten skräddarsys. Som kompensation får du utnyttja Heurekas lokaler och tjänster till 25 % av värdet på stödet.

Samarbetspartner

Stöd under en längre tid, i minst 3 år. Möjlighet till ett årligt eget projekt (utställning, inlärningscenterprogram e.d.). Alternativt finns det även möjlighet till synlighet genom att döpa en utställningshall eller bli huvudsamarbetspartner för inlärningscentret.

Som samarbetspartner syns du i all kommunikation som hänför sig till det valda projektet under hela avtalsperioden (synlighet på plats, i tidnings- och tv-reklam, på webbsidor). Som kompensation får du utnyttja Heurekas lokaler och tjänster till 25 % av värdet på stödet. Detta gör det till exempel möjligt att anordna upplevelsefyllda och minnesvärda evenemang för intressentgrupper eller att belöna intressentgrupperna med inträdesbiljetter till Heureka. Möjligheter till marknadsföringssamarbete enligt överenskommelse från fall till fall.

Projektspecifik samarbetspartner

Exempelvis huvudsamarbetspartner för en utställning. Varar så länge projektet pågår. Som samarbetspartner  är du synlig i anslutning till det projekt du stöder samt i kommunikationen som hänför sig till projektet.(Synlighet på plats, i tidnings- och tv-reklam, på webbsidor). Som kompensation får du utnyttja Heurekas lokaler och tjänster till 25 % av värdet på stödet.

Detta gör det till exempel möjligt att anordna upplevelsefyllda och minnesvärda evenemang för intressentgrupper eller att belöna intressentgrupperna med inträdesbiljetter till Heureka. Möjligheter till marknadsföringssamarbete enligt överenskommelse från fall till fall.

Understödare

Stödet kan riktas till utställningar, skolprogram eller programverksamhet som är gratis och öppen för alla. Förutom ekonomiskt stöd kan stöd även ges i form av material eller tjänster som Heureka behöver. Som understödare är du synlig i anslutning till det objekt du stöder samt i kommunikationen som hänför sig till objektet. Som kompensation får du utnyttja Heurekas tjänster till 25 % av värdet på stödet.