Tyttö laboratoriossa vaahtoinen koeputki edessään.

Tiedekerhot

Kevään 2022 tiedekerhot päättyvät 19.5.

Mitä:

Heurekan tiedekerhossa työskennellään monitieteellisten haasteiden parissa ongelmaratkaisu-, vuorovaikutus- ja tutkimustaitoja kehittäen. Tiedekerhoihin on mahdollisuus osallistua sekä paikan päällä Heurekassa että etänä. Tiedekerhossa tutkitaan ympärillämme tapahtuvia ilmiöitä oppiainerajoja ylittäen, luovuutta ja kädentaitoja hyödyntäen sekä eri tieteisiin innostaen.

Etäkerhossa tiedekerholaiset tekevät etäyhteyksien avulla ohjatusti tutkimuksia kotona. Tutkimukset sisältävät kokeellisia töitä ja työpajoja etäyhteyden avulla. Tarvittavat materiaalit ovat jo kotoa löytyviä tai helposti saatavia. Paikan päällä olevissa kerhoissa hyödynnetään lisäksi Heurekan inspiroivia työtiloja, kuten Ideaverstasta, laboratoriota ja näyttelyitä.

Heurekan tiedekasvatuskokemus mahdollistaa sen, että kerhojen ohjelma on monipuolinen, innostava ja aiheet edustavat laajasti sekä poikkitieteellisesti eri aloja. Tiedekerhoille on suunniteltu ihan oma ohjelma, ja se poikkeaa mm. kesän tiedeleiriohjelmasta. Heurekan tiedekerhojen toimintaperiaatteita ovat itse tekeminen, vapaavalintainen ja omaehtoinen tiedeoppiminen sekä oivaltamisen ilo.

Lisätiedot:

tiedeleirit@heureka.fi

Huomioithan, että muutokset ovat mahdollisia.