Heurekan etätiedekerho

Heurekan kevään 2021 etätiedekerhossa tutustutaan mm. tähtitieteen ilmiöihin ja luodaan vaahtotaidetta.

Mitä:

Heurekan etätiedekerhossa työskennellään monitieteellisten haasteiden parissa ongelmaratkaisu-, vuorovaikutus- ja tutkimustaitoja kehittäen. Etätiedekerhossa tutkitaan ympärillämme tapahtuvia ilmiöitä oppiainerajoja ylittäen, luovuutta ja kädentaitoja hyödyntäen sekä eri tieteisiin innostaen.

Heurekan tiedekasvatuskokemus mahdollistaa sen, että kerhojen ohjelma on monipuolinen, innostava ja aiheet edustavat laajasti sekä poikkitieteellisesti eri aloja. Heurekan tiedekerhojen toimintaperiaatteita ovat itse tekeminen, vapaavalintainen ja omaehtoinen tiedeoppiminen sekä oivaltamisen ilo.

Heurekan kevään ensimmäinen tiedekerho järjestetään etätiedekerhona. Tiedekerholaiset tekevät etäyhteyksien avulla ohjatusti tutkimuksia kotona. Tutkimukset sisältävät kokeellisia töitä ja työpajoja etäyhteyden avulla. Tarvittavat materiaalit ovat jo kotoa löytyviä tai helposti saatavia.

Milloin:

Etätiedekerhoja järjestetään

  • 1.–3.-luokkalaisille kello 17.00–18.00 keskiviikkoisin 27.1.–3.3.2021
  • 1.–3.-luokkalaisille kello 17.00–18.00 torstaisin 28.1.–4.3.2021
  • 4.–6.-luokkalaisille kello 18.30–19.30 torstaisin 28.1.–4.3.2021

Tiedekerhot kokoontuvat etäyhteyksien avulla viikoittain kaikkiaan 6 kertaa. 

Hinta:

Etätiedekerhon hinta on 40 €/laite. Huom! Etätiedekerholippu on laitekohtainen. Kaikkiin ryhmiin mahtuu 20 lipun lunastanutta etätiedekerholaista. Etätiedekerholippuja voi kerralla ostaa useamman (max 4).

Tiedekerhopaikan peruminen tulee tehdä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kerhon alkua osoitteeseen: asiakaspalvelu@heureka.fi. Tämän jälkeen peruutus ja rahojen palautus voidaan tehdä ainoastaan lääkärintodistusta vastaan.

 

Mistä:

Etätiedekerhopaikat on loppuunmyyty. Kerhot alkavat viikolla 3.