Vastuullisuus Heurekassa

Heurekan strategiaan on kirjattu lupaus vastuullisuudestamme:
Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys ohjaavat kaikkea toimintaamme. 

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat osa elämystarjontaamme. Heurekassa on jatkuvasti esillä sisältöjä, jotka lisäävät tietoisuutta vastuullisuudesta. Esimerkiksi ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus ja yhteiskuntavastuu ovat mukana näyttelysisällöissämme, ohjelmapalveluissamme ja tapahtumissamme.

Ekokompassi

Heurekalle myönnettiin 7.1.2023 Ekokompassi-ympäristösertifikaatti. Suomen luonnonsuojeluliiton Ekokompassi on yksi Suomen tunnetuimmista toimialariippumattomista ympäristöjärjestelmistä, joka pohjautuu kansainväliseen ISO 14001 -standardiin.

Ekologinen vastuullisuus Heurekassa

Heurekan ympäristölupaus

Tiedekeskus Heureka ottaa ympäristönäkökohdat huomioon kaikessa toiminnassaan ja kehittää toimintaansa haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Kannustamme henkilökuntaamme ja vierailijoitamme ekologisuuteen ja kestävään kehitykseen. Heureka kasvattaa ympäristötietoutta sisältöjensä kautta.

Energiaa uusiutuvasti

Heurekassa käytetään ainoastaan 100 % uusiutuvilla energialähteillä tuotettua kotimaista sähköenergiaa ja lämmitysmuotona on 100 % uusiutuva maalämpöenergia. Heurekan laajennusosan katolle asennettiin syksyllä 2023 aurinkopaneelit, joilla voidaan kattaa arviolta noin 5 % Heurekan energian tarpeesta. Tulevaisuudessa aurinkopaneelien määrää on tavoitteena lisätä samalla kun katolle tehdään peruskorjaustoimenpiteitä. 

Olemme vähentäneet energiankulutusta monin eri keinoin, mm. laskemalla tilojemme lämpötilaa lämmityskaudella ja vaihtamalla valaistuksen LED-valoihin. Tavoitteenamme on jatkuvasti löytää uusia keinoja vähentää energian ja sähkön kulutustamme.

Kierrätys

Jätteiden lajittelu ja kierrätys sekä materiaalinkulutuksen minimointi ovat meille tärkeitä. Ekologisuus on vahvasti suunnittelua ohjaava lähtökohta kaikissa näyttelyprojekteissa ja muissa tuotannoissa. Työntekijöillemme on järjestetty koulutusta erilaisten materiaalien, hankintojen ja niihin liittyvien kuljetusten ympäristövaikutuksista.

Heurekan omatuotantoiset vaihtuvat näyttelyt suunnitellaan lähtökohtaisesti vientitoiminnan kautta kierrätettäviksi. Tavoitteena on, että näyttelyt kiertäisivät vähintään 2–4 eri kohteessa Heurekan jälkeen. Suunnittelussa huomioidaan, että näyttelyiden elinkaari tulisi olla noin 10 vuotta tai jopa yli. Heurekan näyttelyitä on viety ulkomaille jo vuodesta 1990 alkaen.

Julkisen liikenteen käyttö

Vuoden 2021 ja 2022 hiilijalanjälkilaskennat osoittivat, että reilusti yli puolet Heurekan hiilijalanjäljestä muodostuu siitä, että yleisö tulee Heurekaan pääsääntöisesti omilla autoillaan. Haluamme kannustaa kaikkia tulemaan Heurekaan julkisilla liikennevälineillä. Heureka on hyvin saavutettavissa esimerkiksi junalla, sillä Tikkurilan juna-asemalta on Heurekaan vain muutaman minuutin kävelymatka. Lähiseudulta Heureka on hyvin tavoitettavissa myös pyörällä ja Heurekan edustalla on myös kaupunkipyöräasema.

Lue lisää saapumisohjeistamme.

STF ja Ekokompassi

Suomen matkailuelinkeinon kestävää kehitystä varten Visit Finland on kehittänyt matkailualalle tarkoitetun Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelman ja -merkin. Heureka on mukana ohjelmassa ja suorittaa parhaillaan STF-merkkiä. 

Heurekalle myönnettiin Ekokompassi 7.1.2023. Ekokompassin ympäristöohjelma auttaa meitä toteuttamaan Heurekassa ympäristötekoja tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Sen avulla olemme rakentaneet ympäristöohjelman tavoitteineen ja toimenpiteineen ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja positiivisen kädenjäljen lisäämiseksi. Laadittu ympäristöohjelma auditoitiin ulkoisen auditoijan toimesta 7.11.2023 ja auditoinnin jälkeen Heurekalle myönnettiin Ekokompassi-ympäristösertifikaatti.

Heureka Shopin kestävät ratkaisut

Heureka Shopin hiilijalanjälki oli vuoden 2022 laskennassa 34 tonnia CO2ekv. Tämä vastaa noin 3–4 keskivertosuomalaisen vuosittaisia hiilipäästöjä. Yli puolet hiilijalanjäljestä syntyy myyntituotteista. Tavoitteena on vähentää tuotteista johtuvia ympäristöhaittoja mm. lisäämällä valikoimaan ympäristösertifioitujen ja kierrätysmateriaaleista valmistettujen myyntituotteiden määrää. 

Tiederavintolan vastuullisuus

Heurekan Tiederavintolan tarjonta on kasvispainotteista ja esimerkiksi keitto- ja salaattipöytä on täysin vegaaninen. Heurekan Tiederavintolan toiminnasta vastaa Kanresta Oy, joka jakaa osinkonsa omistajansa Suomen Kansanterveysyhdistyksen Suomen Terveydelle -keräykseen. Lahjoitusvaroilla vahvistetaan Suomen kansanterveyden tärkeimpiä tukipilareita lastentautien tutkimuksen, mielenterveyden, sydän- ja verisuonitautien sekä ikäihmisten turvallisuuden hyväksi. Kanrestalla on ollut jo pitkään Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeus osoituksena liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä. Heidän tavoitteena on vähentää ympäristön kuormitusta kestävän kehityksen valinnoilla ja lisäämällä luomutuotteiden käyttöä järjestelmällisesti. Kanrestalla on Ekokompassi-ympäristösertifikaatti. Kanresta kuuluu Portaat Luomuun -järjestelmään ja on Pro Luomun jäsen. 

Sosiaalinen vastuullisuus Heurekassa

Yleisesti

Heureka on kaikkia varten. Saavutettavuus, yhdenvertaisuus ja moninaisuus ovat meille erittäin tärkeitä ja ohjaavat kaikkea toimintaamme. Tutkimme potentiaalisia yleisöjä ja poistamme osallistumisen esteitä. Mukaan ottavan tiedekeskustyön avulla kontaktoimme alipalveltuja yleisöryhmiä, laajennamme osallistumista ja moninaistamme yleisöpohjaamme. Tiedepääoman kartuttamishankkeen (FINSCI) nimissä lähestytään uusin vuorovaikutuksen keinoin mm. maahanmuuttajataustaisia yleisöjä.

Yhdenvertaisuus

Kaikki ovat tervetulleita Heurekaan. Näemme monimuotoisuuden vahvuutena ja haluamme, että jokainen voi nauttia Heurekan elämyksistä omana itsenään. Olemme laatineet Heurekan sisäisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, jonka tavoitteena on parantaa organisaatiomme toiminnan yhdenvertaisuutta. 

Olemme kaikki yhdessä vastuussa turvallisemmasta Heurekasta. Siksi haluamme, että kaikki noudattavat tulevaisuudessa Heurekassa turvallisen tilan periaatteitamme, joita olemme parhaillaan laatimassa ja jotka julkaistaan mm. verkkosivuillamme. Heurekassa ei sallita syrjintää, häirintää tai kiusaamista. Henkilökuntaamme on ohjeistettu puuttumaan tällaiseen toimintaan.

Huomioimme saavutettavuuden sekä yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden kaikessa toiminnassamme ja tuottamissamme näyttelyissä ja muissa sisällöissä. Henkilökuntaamme on osallistunut aktiivisesti moninaisuuskoulutukseen, joita on järjestetty syksyllä 2023.

Saavutettavuus ja esteettömyys

Huomioimme jatkuvasti moninaisuutta kaikessa työssämme. Teemme viestintäämme niin, että se tavoittaa erilaisia ihmisiä heille saavutettavilla tavoilla. Hinnoittelussamme on huomioitu erilaisia ryhmiä ja toimintamme on sijoitettu esteettömiin tiloihin. Tietoa ja elämyksiä tarjotaan Heurekassa eri aistien välityksellä. Ymmärtämisen esteitä on poistettu tarjoamalla eri kielivaihtoehtoja – myös selkokieltä. Huomioimme toiminnassamme myös erilaisia oppimistyylejä.

Lisätietoa tilojemme ja palvelujemme esteettömyydestä: linkki esteettömyys

Digitaalisesta saavutettavuudestamme löytyy tietoa saavutettavuusselosteestamme.

Taloudellinen vastuullisuus Heurekassa

Yleisesti

Tiedekeskus Heurekan toiminnasta vastaa taloudellista voittoa tavoittelematon yksityinen Tiedekeskussäätiö sr. Säätiön tarkoituksena on edistää tieteen ja tieteenharjoituksen, tieteen tulosten ja sovellutusten sekä niiden vaikutusten ja merkityksen yleistä tuntemusta.

Tiedekeskussäätiö muodostaa konsernin, johon kuuluvat kaksi säätiön täysin omistamaa tytäryhtiötä: Heurekan näyttelyiden vientitoimintaa hoitava Heureka Overseas Productions Ltd Oy ja Tiedekauppa Magneetti Oy, jolla on Heureka Shop -nimellä toimivat myymälät Heurekassa ja Kampin kauppakeskuksessa sekä verkkokauppa.

Tiedekeskussäätiön talouden tukijalat ovat Vantaan kaupungin avustus käyttömenoihin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustus, jotka yhdessä kattavat noin puolet vuosittaisesta rahoituksesta. Säätiön oman toiminnan tuotoista keskeisin on pääsylipputuotot. Muita merkittäviä tuottoja ovat kumppanuus-, alivuokra- ja tiedeleirituotot. 

Heurekan yleisö vaikuttaa myös alueen talouteen. Tutkimusten mukaan jokainen Heurekan vierailija käyttää matkansa aikana keskimäärin noin 50 euroa tuotteisiin ja palveluihin Heurekan ulkopuolella. 

Heureka vaikuttaa yhteiskunnassa kartuttamalla tiedepääomaa elinikäisen ja elämänlevyisen oppimisen hengessä. Heureka rakentaa yhteiskunnan tulevaisuutta tutkitun tiedon varaan.