Tekoäly

Me, Myself & AI

Avoinna toistaiseksi

Tekoäly – Me, Myself & AI

Tekoäly – Me, Myself & AI -näyttely käsittelee hauskalla ja vuorovaikutteisella tavalla tekoälyn kehittämisen perusteita, ihmisen ja tekoälyn ohjaamien robottien vuorovaikutusta sekä tekoälyn kehityksen yhteiskunnallisia ulottuvuuksia.

Tekoäly on jo monella tavalla mukana arjessamme. Koska tekoälyä rakennamme me ihmiset, meidän on myös hyvä yhdessä miettiä, millaista tekoälyä me haluamme ja miten me haluamme sitä käyttää.

Tervetuloa tekoälyn maailmaan!

Tekoäly-näyttelyssä kulkee taustalla tarina tekoälyn parissa työskentelevästä Tieteilijästä. Tekoäly-näyttelyssä päästään vierailemaan Tieteilijän kotiin, pihalle ja työpajaan. Tieteilijä on kehitellyt kotiinsa hauskoja tekoälyä hyödyntäviä laitteita. Hän on kiinnostunut tutkimaan, mitä kaikkea voimme tehdä yhdessä tekoälyn kanssa.

Koti

Tieteilijä on kehitellyt kotiinsa tekoälyä sisältäviä laitteita, joiden kanssa voi tehdä elämästä hauskempaa ja kokeilla uusia asioita. Tieteilijän kodissa voi runoilla ja piirtää yhdessä tekoälyn kanssa. Mitä sinä muuten opettaisit keittiörobotille?

Piha

Pihalleen tieteilijällä on rakentanut juuri alkamassa olevia juhlia varten hauskoja tekoälyä hyödyntäviä pelejä ja vempeleitä. Voitatko tekoälyn ohjaaman robottikäden kivi-sakset-paperi -pelissä? Entä päihitätkö robotin ilmakiekossa?

Työpaja

Työpajassaan hän kouluttaa tekoälyä sisältäviä robotteja sekä herättelee ajatuksia siitä, mitä on vastuullinen tekoäly. Onnistutko sinä kouluttamaan robotin, joka osaa etsiä Tieteilijän kadottamia asioita?

Termit tutuiksi

Tekoäly 

Tekoälyksi kutsutaan tietokoneohjelmia, jotka jäljittelevät älykkyyttä vaativaa toimintaa kuten päättelemistä, kuvien tunnistamista tai puhumista.

Sääntöpohjainen tekoäly 

Tietokoneohjelma, joka jäljittelee älykkyyttä vaativaa toimintaa noudattamalla ihmisen kirjoittamia toimintaohjeita.

Koneoppiminen

Toiminta, jossa tietokone tarkastelee sille annettua opetusaineistoa ja tuottaa siitä mallin, jolla se voi tehdä päätelmiä.

Opetusaineisto

Esimerkkejä sisältävä data, jolla koneoppimiseen perustuvalle tekoälylle opetetaan haluttuja asioita.

Algoritmi

Tarkka kuvaus askeleista, joita seuraamalla tietokone voi suorittaa tietyn tehtävän tai ratkaista tietyn ongelman.

Neuroverkko

Koneoppimisjärjestelmä, joka koostuu yksinkertaisista toisiinsa yhteydessä olevista laskentayksiköistä, neuroneista, ja muodostaa niillä mallin opetusaineistosta.

Koneoppimisalgoritmi

Ohjeet, joita seuraamalla tietokone tarkastelee sille annettua opetusaineistoa ja muodostaa siitä mallin. Mallin avulla se voi tehdä päätelmiä.

Näyttelyn kumppanien terveisiä