Ennen käyntiä, käynnin yhteydessä tai sen jälkeen koululla

Koulutehtävät

Heurekan näyttelyihin liittyy niiden teemoja laajentavia tehtäviä, työpajaohjeita sekä mobiilipelejä ja -oppaita, joita voidaan hyödyntää joko ennen Heureka-käyntiä, käynnin yhteydessä tai sen jälkeen koululla.

Kurkkaa myös ESERO Finlandin eli European Space Education Research Officen tuottamat suomenkieliset materiaalit avaruusteemojen tueksi.

Ohjeet ovat ladattavissa ja tulostettavissa pdf-muodossa.

 • Eläköön leikki -oppimateriaali

  Leikin voima -näyttelyyn liittyvät oppimateriaalit sopivat alakoulun luokille ja niissä harjoitellaan vuorovaikutusta ja kaveritaitoja. Tehtävät sopivat toteutettaviksi ennen Heureka-käyntiä tai sen jälkeen.

  Tehtäviä voi käyttää yksittäisinä tai tehtävistä voi koostaa laajemman
  kokonaisuuden. Tehtävät soveltuvat käytettäväksi myös ilman Heureka-käyntiä.

  Eläköön leikki -oppimateriaali
 • Tekoäly – Me, Myself & AI -tehtävät

  Ohjeet koululla toteutettaviin työpajoihin koneoppimisesta ja ohjelmoinnista, sekä niiden teemoihin liittyviä tehtäviä peruskouluun ja toiselle asteelle.

  Tutustu tehtäviin
 • Rottakoripallo -tehtävät

  Tutustu kesyrottien elämään ja eläinten käyttäytymiseen yleisesti. Materiaali sopii 1.–6.-luokkalaisille.

Rottakoripallo-oppimateriaalit sisältävät koulussa ja Heurekassa 
toteutettavia tehtäviä ja tutkimuksia, jotka liittyvät Heurekan 
Rottakoripallo-näyttelykohteeseen eli Heurekassa asuviin kesyrottiin.

  Oppimateriaalin liitteet
  Opettajan opas

  Rottakoripallo -oppimateriaalit
 • Fotosynteesi -tehtävät

  Fotosynteesi oppimateriaalikokonaisuus on tarkoitettu tehtäviksi joko ennen 
Fotosynteesi-laboratorio-ohjelmassa vierailua, lisätehtäviksi 
fotosynteesiteemaan käsittelyyn tai jälkitehtäviaksi laboratorio-ohjelmakokemusten kertaamiseksi.

  

Materiaalista on omat kokonaisuutensa luokka-asteille  3–6 ja 7–9.

  
Materiaali koostuu toiminnallisista luokkahuoneaktiviteeteista, joiden avulla voi perehtyä yhteyttämiseen biologisena, kemiallisena ja fysikaalisena ilmiönä.

  

Oppimateriaalissa tutustutaan ravintoketjuihin, kasvien anatomiaan ja fysiologiaan, kuten kapillaariilmiöön ja 
solukkoihin, yhteyttämisen kemiaan sekä osmoosiin.


  Fotosynteesi oppimateriaalit luokille 3–6
  Fotosynteesi-oppimateriaalit luokille 7–9

 • Sähkölä -tehtävät

  Sähkölä-näyttelyn oppimateriaalit ovat tarkoitettu tehtäviksi joko ennen näyttelyssä vierailua, lisätehtäviksi näyttelyyn tutustumisen ohella tai jälkitehtäviksi.

  Materiaalista muodostuu oppimispolkuja, joilla on erilaisia teemoja. Opettaja voi siis valita materiaalista sen tehtävän/tehtävät, joihin haluaa oppilaiden erityisesti keskittyvän opetussuunnitelmaa silmällä pitäen.

  Tehtävien tarkoituksena on kehittää oppilaan omaa ajattelua ja argumentaatiotaitoja, sekä yksin että ryhmässä.

  Kenelle: Luokat 1-9

  Yhteydet näyttelyihin: Sähkölä-näyttely

  • Ohjeita ja tietoa Sähkölä-oppimateriaalien käyttäjälle  Sähkölä-näyttelyn oppimateriaalit alakoululaisille  Sähkölä-näyttelyn oppimateriaalit yläkoululaisille

 • Suolistossa suhisee -tehtävät

  Suolistossa suhisee -näyttely esittelee hauskasti ja havainnollisesti
  terveen ruoansulatuskanavan rakennetta ja toimintaa sekä kertoo, miten elimistö hankkii ravinnosta tarvitsemansa rakennusmateriaalit ja polttoaineen.

  Kenelle: Peruskoulu.

  Kesto: 30–60 min.

  Yhteydet näyttelyihin ja ohjelmiin: Suolistossa suhisee -näyttely.

  Yhteydet opetussuunnitelmaan: Biologia, ympäristö- ja luonnontieto.

 • Kestävän tulevaisuuden asialla

  Oppimateriaali ja tehtäviä kiertotalouden ja kestävän kehityksen periaatteista. Materiaalipaketissa on tehtäviä ala- ja yläkoululaisille, toisen asteen opiskelijoille sekä aikuisille.

  Oppimateriaalikokonaisuus on toteutettu yhteistyössä Sitran kanssa

  Kestävän tulevaisuuden asialla -työpajaohjeet
 • Tuoksujen kemiaa

  Materiaali koostuu kolmesta toisiinsa 
yhdistettävästä tai erikseen pidettävästä työstä: tuoksujen muistipeli, liukoisuustesti ja parfyymiöljyn valmistus. 

Töiden avulla voi tutustua 
oman hajuaistin toimivuuteen, tuoksujen herättämiin tunteisiin ja 
valmistaa oman parfyymiöljyn.

  Lisäksi tutustutaan liukoisuuden 
käsitteeseen ja tuoksujen kemiaan.

  Työpaja sopii kouluikäisille.

  Työpaja sopii toteutettavaksi koululla ja sen kesto on 15-30 minuuttia.

  Tuoksujen kemiaa -työpajan ohjeet
 • Rumat farkut ja väärää rahaa

  Työpajassa ideoidaan, kuinka rumat farkut ja hylätty nalle saataisiin pysymään käytössä pitempään

  Tutustu oppimateriaaleihin
 • Mukikakku

  Ping! Ruuanlaiton kemiaan voi tutustua helposti tekemällä mukikakkuja mikrossa. Reseptejä voi kehitellä loputtomasti ja herkullinen kakku valmistuu hetkessä. Mukikakku-työpaja toteutettiin Suomalaisten Kemistien Seuran 100-vuotisjuhlan kunniaksi.

  Työpaja sopii kouluikäisille. Työpajaohjeet ovat opettajien vapaassa käytössä. Työpaja sopii toteutettavaksi koululla ja sen kesto on 15-30 minuuttia.

  Tutustu työpajaan
 • Kiertotaivas

  Kiertotaivas on muovijätteen käyttöön liittyvä toiminnallinen työpaja, jossa tehdään muovipusseista yhteinen tiedetaideteos. Luontoon heitetty muovi on ympäristöriski, mutta talteen kerättynä ja kierrätettynä muovi voidaan käyttää uudelleen ja säästää näin resursseja – ja luontoa.

  Oppitunnin mittaisessa työpajassa annetaan tietoa muovien käytöstä, niiden keräämisestä ja kierrättämisestä. Työpajaohjeet ovat opettajien vapaassa käytössä.

  Kiertotaivas-työpajan syntymisen mahdollisti yhteistyö Neste Oyj:n kanssa

  Tutustu työpajaohjeisiin
 • Puuta päivittäin

  Puuta päivittäin -materiaalit koostuvat yhdeksästä eri työpajasta sekä lisätehtävistä. Tarjolla on useampia moduuleita, joista opettaja voi rakentaa sopivan kokonaisuuden yhdelle tai useammalle tunnille eri vuosiluokille. Työpajoissa on vaihtoehtoja varhaiskasvatuksesta
  lukioikäisiin.

  Työtapojen kirjo kattaa laajan valikoiman askartelusta metsäretkiin sekä pohdinnasta ja
  keskustelusta tarkkaan luonnontieteelliseen mittaamiseen sekä koetulosten havainnoimiseen.

  Osa työpajoista toteutetaan luokassa, osa pihalla tai metsässä ja osa voidaan toteuttaa sekä luokassa että ulkona.


  Puuta päivittäin -työpajakokonaisuuden syntymisen mahdollisti yhteistyö Metsäteollisuus ry:n kanssa.

  Tutustu työpajaohjeisiin
 • Hapanta taidetta

  Työpajassa tehdään akvarellimaalaus mustikkamehulla ja keittiöstä löytyvillä mustikkamehuun reagoivilla aineilla. Samalla tutustutaan paitsi pH-paperilla mittaamalla, myös taiteen keinoin eri aineiden happamuuteen ja kemiallisiin reaktioihin.

  Tutustu tehtäviin
 • Keihästä ilmapallo

  Keihästä ilmapallo -työpajassa jännitetään, onnistuuko ilmapallon
  keihästäminen grillitikulla. Tavoitteena on muovin kemiallisen perusrakenteen ja elinkaaren ymmärtäminen. Työpaja kuuluu Suomalaisten Kemistien Seuran 100-vuotisjuhlan koululaisohjelmaan.


  Työpaja sopii kouluikäisille. 

  Työpajaohjeet ovat opettajien vapaassa käytössä. Työpaja sopii toteutettavaksi koululla ja sen kesto on 5 minuuttia.

  Tutustu työpajaohjeisiin

Mobiilipelit

Mobiilipeli

Suolistossa suhisee -mobiiliopas

Tutki, miten ruoansulatuselimistömme toimii.

Tutustu

Mobiilipeli

Kivipuisto -mobiiliopas

Perehdy Suomen kivilajeihin.

Tutustu

Mobiilipeli

My2050 Vantaa -oppimispeli

Oppimispeli ilmastonmuutoksesta ja tulevaisuudesta.

Tutustu