Tevella ja Heureka

STEAM-oppimista monimuotoisessa ympäristössä

Tevella ja Heureka, STEAM-oppimista monimuotoisessa ympäristössä

Tevella on suomalainen perheyhtiö, joka varustaa ja kalustaa oppimisympäristöjä varhaiskasvatukseen ja kouluille. Tevella tukee materiaalisesti rakenteluun ja ongelmaratkaisuun keskittyvää Ideaverstaan toimintaa, jossa niin lapset kuin aikuisetkin voivat ideoida ja rakennella ratkaisuja erilaisiin haasteisiin. Yhteistyö Heurekan kanssa pohjautuu jatkuvaan oppimiseen sekä lasten kehityksen tukemiseen. Ideaverstastoiminta ruokkii luovuutta, kehittää yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä edistää erilaisten materiaalien tuntemusta ja kädentaitojen osaamista. 

"Tevella haluaa olla mukana yhteistyössä, joka mahdollistaa oppimisen sekä kehittymisen yhdessä. Heureka toimii kumppanuudessa inspiroivana ympäristönä, joka tarjoaa käytännönläheisen ja vuorovaikutteisen tavan oppia tiedettä sekä yhdistää siihen pedagogiikkaa innovatiivisesti. Lapsilla ja nuorilla on näin mahdollisuus kokea tiede elämyksellisesti, mikä vahvistaa heidän kiinnostustaan oppimiseen ja tieteeseen", kertoo Tevellan hankinta- ja markkinointijohtaja Tommi Ollikainen.

 Tevella ja Heureka haluavat herättää kävijöissä uteliaisuutta ja oppimisen iloa!