Olomuotolaboratorio

Laboratorio-ohjelmassa tutustutaan eri olomuotoihin ilmiönä ja olomuodon muutoksiin kokeellisten töiden sekä näyttävien demonstraatioiden kautta.

 

Ohjelmassa käydään läpi olomuotoja ja olomuodon muutoksia arkielämässä ja tutustutaan kokeellisesti mm. liukenemiseen.

 

Kenelle: Luokat 3–6

Kesto: 45 min

Yhteydet opetussuunnitelmaan: ympäristöoppi, kemia