Viskarilaboratorio

Viskarilaboratorion tavoitteena on, että varhaiskasvatusikäiset pääsevät tarinallisuuden avulla kokeilemaan laboratoriotyöskentelyä oikeilla välineillä ja aineilla. Samalla tutustutaan kokeellisuuden kautta aineisiin ja niiden ominaisuuksiin. Havainnollistamisen apuvälineenä käytetään paljon värejä.

 

Kenelle: varhaiskasvatuksen viskari-ryhmille

Kesto: 30 min

Ryhmäkoko: max 15

Yhteydet opetussuunnitelmaan: Ohjelma tukee varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteutusta laaja-alaisen osaamisen kehittämisessä, sekä ”Minä ja meidän yhteisömme” ja ”Tutkin ja toimin ympäristössäni” -oppimisen alueilla.