Organisaatio

Tiedekeskus Heureka

Organisaatio

Tiedekeskus Heureka on taloudellista voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhteisö, jonka toiminnasta vastaa Tiedekeskussäätiö. Tiedekeskussäätiö on laajapohjainen yhteistyöjärjestö, johon osallistuvat Suomen tiedeyhteisö, opetuselämä, elinkeinoelämä, valtiovalta ja paikallishallinto.

Säätiön 10 taustayhteisöä osallistuu aktiivisesti Heurekan toimintaan sitä tukien ja kehittäen. Säätiön korkein päättävä elin on hallitus, jonka jäsenet valitsee valtuuskunta. Päivittäistä toimintaa johtaa Heurekan toimitusjohtaja apunaan johtoryhmä ja muu Heurekan henkilökunta.

 

Organisaatiokaavio

Tiedekeskussäätiö
         

Valtuuskunta: Kaarle Hämeri, puheenjohtaja, hallitus: Kimmo Kiljunen, puheenjohtaja, Mikko Myllykoski, toimitusjohtaja, Ari Kurenmaa, talous- ja hallintojohtaja, Heli Ainoa, viestintä- ja palvelujohtaja

Heurekan yhtiöt

Heureka Overseas Productions LTD Oy
Mikko Myllykoski, hallituksen puheenjohtaja

Tiedekauppa Magneetti Oy
Mikko Myllykoski, hallituksen puheenjohtaja
Päivi Astrén, toimitusjohtaja

Tiedekeskussäätiön taustayhteisöt

  • Aalto-yliopisto
  • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
  • Helsingin yliopisto
  • Opetusalan ammattijärjestö OAJ
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK
  • Tieteellisten seurain valtuuskunta
  • Työ- ja elinkeinoministeriö
  • Valtiovarainministeriö
  • Vantaan kaupunki

 

Tiedekeskussäätiön valtuuskunnan jäsenet 2018-2021

Aalto yliopisto: Ari Koskinen, Tapio Lokki

Elinkeinoelämän keskusliitto EK: Riikka Heikinheimo, Mervi Karikorpi, Yrjö Neuvo

Helsingin yliopisto: Kaarle Hämeri, Jari Niemelä

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry: Kari Kinnunen, Pasi Pesonen

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry: Juha Antila, Tapio Bergholm

Tieteellisten seurain valtuuskunta TSV: Ilari Hetemäki, Markku Leskelä

Työ- ja elinkeinoministeriö: Tiina Hanhike

Valtiovarainministeriö: Jouko Narikka

Vantaan kaupunki:
 Sara Anttila, Vesa Heiska, Laura Häggblom, Kirsi Jääskeläinen, Mirka Kanerva, Kaarlo Kähärä, Sirpa Lahti, Varpu Peltonen, Pekka Pihola, Mirkka Raninen, Iida Rekunen, Heikki Sipiläinen, Carl-Georg Träskman, Matti Virkkunen

Tiedekeskussäätiön hallituksen jäsenet 2018-2019

Aalto-yliopisto: Vesa Välimäki

Elinkeinoelämän keskusliitto EK: Susanna Blomqvist, Peter Fredman

Helsingin yliopisto: Sari Lindblom-Ylänne (varapuheenjohtaja)

Tieteellisten seurain valtuuskunta: Lea Ryynänen-Karjalainen

Vantaan kaupunki: Kimmo Kiljunen (puheenjohtaja), Markku Kuula, Anniina Pylsy, Riikka Åstrand