Oppimishankkeet

Oppimista kehittävät hankkeet

Heureka on mukana sekä kansallisissa että kansainvälisissä oppimista, opettamista ja opettajuutta kehittävissä hankkeissa. Tulevaisuuden työelämän sekä monialaosaamisen tarpeita silmällä pitäen hankkeissa luodaan malleja ja keinoja laaja-alaisen osaamisen, tulevaisuuden taitojen sekä ilmiölähtöisen tarkastelutavan opettamiseen ja oppimiseen.

Vuonna 2021–2022 Heureka on mukana seuraavissa hankkeissa:

  • Jenny ja Antti Wihurin rahaston tukemassa sekä Euroopan avaruusjärjestö ESA:n koordinoimassa ESERO-yhteiskehittämishankkeissa.
  • Luma-keskus Suomen koordinoimassa StarT-hankkeessa.
  • GeeniUs-hankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä geenitutkimuksesta ja geenipankeista.
  • Finix-hankkeessa, jossa suomalaiset tutkijat vastaavat tekstiili- ja muotiteollisuuden muutostarpeisiin.
  • Replay-hankkeessa esitellään elektronisen jätteen hyötykäytön mahdollisuuksia.
  • OTA-hanke yhdistää taiteen ja matemaattiset aineet.
  • Tiedepääoman kartuttamisen toimintamallit -hanke etsi keinoja lasten ja nuorten tiedepääoman kartuttamiseen.

Tämän lisäksi Heureka edustaa Suomea ESA:n koulutusalan Advisory Board on Education -neuvottelukunnassa.

Hankkeet