Oppimista kehittävät hankkeet

Heureka on mukana sekä kansallisissa että kansainvälisissä oppimista, opettamista ja opettajuutta kehittävissä hankkeissa. Tulevaisuuden työelämän sekä monialaosaamisen tarpeita silmällä pitäen hankkeissa luodaan malleja ja keinoja laaja-alaisen osaamisen, tulevaisuuden taitojen sekä ilmiölähtöisen tarkastelutavan opettamiseen ja oppimiseen.

Lisäksi Heureka edustaa Suomea ESA:n koulutusalan Advisory Board on Education -neuvottelukunnassa.