Oppimishankkeet

Heureka on mukana useissa hankkeissa

Heureka on vuosittain mukana kansainvälisissä ja kansallisissa oppimista ja opettamista kehittävissä hankkeissa. Eri hankkeissa luodaan malleja ja keinoja tulevaisuuden työelämän sekä laaja-alaisen osaamisen taitojen kartuttamiseen.

Hankkeissa edesautetaan opettajien ja oppilaiden tietotaidon kehittymistä digitaalisissa ympäristöissä ja tuetaan vuorovaikutus- sekä medialukutaitojen kehittymistä.

Hankkeissa tuotetaan menetelmiä, käytännön työkaluja ja ohjenuoria monialaisten sekä oppiainerajat ylittävien kokonaisuuksien opettamiseen. Taito- ja taideaine-elementtien sisällyttäminen kokeelliseen tiedeoppimiseen, innovaatio-oppiminen menetelmänä sekä yrittäjyys ja verkottuminen esiintyvät vahvasti Heurekan edustamissa hankkeissa.

Demola

Heurekan talven 2019 Demola-projektin aiheena on “Joy of Discovery – Design a tinkering activity”. Tavoitteena on kehittää uusi, kävijöitä innostava aktiviteetti Heurekan Ideaverstaalle. Tällä hetkellä kävijöillä on mahdollisuus kokeilla esimerkiksi varjoteatteria, sähkökytkentöjä ja autorataa.

Lue lisää

Nordic ESERO

Tiedekeskus Heureka on pohjoismaisen yhteistyöhankkeen Nordic ESERO:n kansallinen yhteyspiste. ESERO eli European Space Education Resource Office on Euroopan avaruusjärjestö ESA:n tärkein kanava Euroopan kouluyhteisön tukemiseksi!

Lue lisää

DIT-Heureka

DIT eli Do it Together!

Kouluilla on tabletteja, mutta ei vielä riittävästi tietoa hyvistä oppimissovelluksista ja niiden hyödyntämisestä opetuksessa. Opetusalan startupeilla on koulukäyttöön sopivia pelejä ja sovelluksia, mutta ei oikeita käyttäjiä niiden testaamiseen. Näihin haasteisiin etsitään ratkaisuja DIT- Heureka -hankkeessa, jota tukee Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö.

Lue lisää

6AIKA EduDigi

6AIKA EduDigi -hankkeessa kehitetään ratkaisuja siihen, miten peliteknologian soveltamista oppimiseen voidaan lisätä ja miten oppimissovelluksia voidaan luoda hyödyntämällä kaupunkiyhteisöissä tapahtuvaa avointa ja yhteistä kehittämistä.

Lue lisää

World Biotech Tour

WBT on yhteishanke, jossa tiedekeskukset ympäri maailman osallistavat oppilaita, opettajia sekä bioteknologia-alan asiantuntijoita ja yrityksiä vuorovaikutukseen bioteknologia-teeman ympärillä.

Lue lisää

StarT

Heureka on Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi mukana monialaisen ja ilmiöpohjaisen projektioppimisen StarT-hankkeessa. Hanke on LUMA-keskus Suomi -verkoston ja yhteistyökumppaneiden käynnistämä.

Lue lisää

Päättyneet hankkeet