OTA - Online Teaching Advancement

OTA-hanke

Hanke: Erasmus+ -ohjelma, avaintoimi 2: innovointia ja hyvien käytäntöjen vaihtoa edistävä yhteistyö
Hankkeen kesto: Kaksi vuotta (1.4.2021–31.3.2023)
Hankkeen nimi: Online Teaching Advancement – Science through Art (Verkko-opetuksen kehittämishanke – Tiedettä taiteesta)
Hankkeen lyhenne: OTA
Verkkosivu: https://ota-project.eu/ (myös suomeksi)
Facebook-sivu: Online Teaching Advancement
Lisätietoa: paula.havaste@heureka.fi

Vahvuutta verkko-opiskeluun

OTA-hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön innovatiivinen opetusmenetelmä matematiikan, kemian ja fysiikan oppiaineisiin. Hankkeella pyritään lisäksi vastaamaan koronapandemian aiheuttamiin opetuksen ja oppimisen haasteisiin.
Koronapandemian puhjettua tuhannet oppilaat ja opettajat joutuivat siirtymään lyhyellä varoitusajalla etäopetukseen. Tilanne tuli yllätyksenä kaikille koulutuksen järjestäjille, joiden täytyi mukautua uuteen tilanteeseen ja etsiä nopeita ratkaisuja muutoksen tuomiin haasteisiin.
Oppimistavoitteiden toteutumisen lisäksi opettajien oli huolehdittava oppilaiden sosiaalisesta hyvinvoinnista ja ehkäistävä syrjäytymistä tilanteessa, jossa kouluympäristössä ja retkillä tapahtuvaa sosiaalista vuorovaikutusta ei voitu enää järjestää.
Hankkeen päätavoitteena on kehittää uusia oppimistilanteita sekä tukea opetusta tavalla, joka edistää luottamuksen rakentumista ja henkilökohtaista kasvua myös etäopetuksessa. Tavoitteena on myös ehkäistä lasten eristäytymistä ja syrjäytymistä tilanteissa, joissa lasten on vietettävä pidempiä aikoja erillään ikäisistään ja ystävistään.

Siltoja tieteen ja taiteen välille

OTA-hankkeessa matemaattisten aineiden verkko-opetuksen haasteisiin pyritään vastaamaan taiteen avulla. Tavoitteena on tuottaa positiivisia oppimiskokemuksia ja parantaa oppimistuloksia. Hankkeessa eri taiteenlajeja ja ilmaisumuotoja hyödyntämällä luodaan uusia verkko-oppimisen tapoja, joiden avulla voidaan sekä saavuttaa opetussuunnitelmien tavoitteet ja että vähentää eristäytyneisyyden tunnetta.
OTA-hankkeen yhteistyökumppanit haluavat välittää perus- ja toisen asteen tiedeaineiden opettajien käyttöön taitoja ja tietoja, joiden avulla voidaan luoda uudenlaisia innostavia oppimisympäristöjä ja positiivisia oppimiskokemuksia matemaattisten aineiden oppimisen sekä tieteen ja taiteen arvon edistämiseksi.
Hankkeen yhteistyökumppanit tarjoavat opetusyhteisön sidosryhmille opetuksen järjestämiseen tarvittavat materiaalit sekä mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia, parhaita käytäntöjä ja verkostoitua.
Lisäksi OTA-projektin tavoitteena on vaikuttaa kunkin hankkeen kumppanin kotimaan päätöksentekijöihin, jotta ne tarjoaisivat ohjeistuksia ja tukea matemaattisten aineiden tehokkaan verkko-opetuksen mahdollistamiseksi.

OTA-hankkeen yhteistyökumppanit

Oppimiskeskus Geoss Ltd (Slovenia)
Slovenian Kansallisgalleria (Slovenia)
Litijan peruskoulun ala-aste (Slovenia)
Konsultointiyritys INNOVADE L.I. Ltd (Kypros)
Tiedekeskussäätiö/Heureka (Suomi)
Tutkimus- ja aloitekeskus CESIE (Italia)

Hankkeen tuotokset

Tuotosindikaattori (OI) 1 Kohderyhmän oppimistarpeita koskeva raportti
Tutkitaan matemaattisten aineiden verkko-opetukseen liittyviä haasteita ja laaditaan toimintamalleja, joiden avulla herätetään oppilaiden kiinnostus ja innostetaan tutkimaan ja oppimaan.
OI2 OTA-opetusmenetelmä
Kehitetään uusi opetusmenetelmä, jossa taidetta hyödynnetään matemaattisten aineiden verkko-opetuksessa.
OI3 OTA-opetuksen työkalupakki
Kehitetään opetuksen työkalupakki ja koulutusohjelma, jotka tukevat visuaalisia ja muita taidemuotoja hyödyntävää matemaattisten aineiden opetusta.
OI4 OTA-hankkeen MOOC-verkkoalusta koulutusalan toimijoille
Kehitetään MOOC-verkkoalusta, jonka tarkoituksena on tukea opettajia verkko-oppituntien järjestämisessä sekä tuoda opetukseen ja oppimiseen uusia näkökulmia.

Yhteistyössä