OTA – Tiedettä taiteesta

Heureka on mukana Erasmus+ -rahoitetussa kansainvälisessä hankkeessa, jossa tuotetaan materiaalia etäoppimiseen sekä kouluille että elinikäisen oppimisen tavoitteisiin yhdistämällä kemiaa, fysiikkaa ja matematiikkaa kuvataiteeseen. 101 oppisisältöä yläkouluille -kokonaisuus vastaa eurooppalaisten opettajien kokemuksiin siitä, mikä helpottaa matemaattisten aineiden opetusta ja ymmärtämistä.

Esimerkiksi matematiikasta tuttu kultaisen leikkauksen käsite löytyy myös musiikista, tanssi antaa hyviä oivalluksia fysiikasta, ja maalausten kautta voi ymmärtää molekyylitason kysymyksiä sekä kemiallisia reaktioita. Kuvataiteen klassikot tulevat oppimateriaaleissa tutuiksi, mutta myös oma luovuus saa sijansa. Esimerkiksi tarinallisuus helpottaa ymmärtämistä, kun aiheena on vaikkapa laboratorioturvallisuus.

Materiaalit sopivat aktivoimaan erityisesti 12–14-vuotiaita sekä luokkahuoneessa että etäoppimisessa. Oppimateriaalit ovat käytettävissä myös muille ikäryhmille.

Yhdessä Heurekan kanssa hanketta toteuttavat slovenialaiset ic Geoss, Narodna galerija ja Osnovna Sola sekä kyproslainen Innovade.

Heurekassa hankkeesta vastaa teematuottaja Paula Havaste
paula.havaste@heureka.fi