Fotosynteesi-oppimateriaalikokonaisuus

Fotosynteesi-oppimateriaalikokonaisuus on tarkoitettu tehtäviksi joko ennen Fotosynteesi-laboratorio-ohjelmassa vierailua, lisätehtäviksi fotosynteesiteemaan käsittelyyn tai jälkitehtäviaksi laboratorio-ohjelmakokemusten kertaamiseksi. Materiaalista on omat kokonaisuutensa luokka-asteille 3–6 ja 7–9.

Materiaali koostuu toiminnallisista luokkahuoneaktiviteeteista, joiden avulla voi perehtyä yhteyttämiseen biologisena, kemiallisena ja fysikaalisena ilmiönä. Oppimateriaalissa tutustutaan ravintoketjuihin, kasvien anatomiaan ja fysiologiaan, kuten kapillaariilmiöön ja solukkoihin, yhteyttämisen kemiaan sekä osmoosiin.

Fotosynteesi-oppimateriaalit luokille 3–6

Fotosynteesi-oppimateriaalit luokille 7–9