Sähköinen ketjureaktio

Tässä ohjelmassa hyödynnetään virtapiiriä koko ryhmän yhteisen ketjureaktion toteuttamisessa. Ohjelman päämääränä ei ole lopputulos vaan prosessi. Oppilaat harjoittelevat innovointiprosessia ja heitä tuetaan keksimään pienryhmissä ratkaisuja. Prosessin aikana oppilailla on mahdollisuus kehittää yhteistyötaitojaan sekä jakaa ja jatkokehittää omia ja toisten ideoita. Lopussa oppilaat saavat mahdollisuuden sanallistaa omia ratkaisujaan ja reflektoida tekemistään.

 

Sähköinen ketjureaktio tukee koulun opetusta parhaiten, mikäli oppilaiden kanssa kerrataan/ tutustutaan virtapiirin sekä kytkimen käsitteisiin jo ennen työpajaan osallistumista. Oppilaat voivat tallentaa työpajan prosessin eri vaiheita ja hyödyntää tallenteita koulussa työpajan jatkokäsittelyssä.

 

Kenelle: 3.–9. lk, ammatillinen koulutus

Kesto: 60 min tai 60 min + 60 min

Ryhmäkoko: max 16 ja max 32

Yhteydet opetussuunnitelmaan: Sähköinen ketjureaktio vastaa osaan opetussuunnitelman ympäristöopin oppiaineen tavoitteista 3.–6. -luokkalaisille sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteeseen L1.