Sähkölä-näyttelyn tehtävät

Tehtävämateriaalit Sähkölä-näyttelyyn

Sähkölä-näyttelyn oppimateriaalit ovat tarkoitettu tehtäviksi joko ennen näyttelyssä vierailua, lisätehtäviksi näyttelyyn tutustumisen ohella tai jälkitehtäviksi. Materiaalista muodostuu oppimispolkuja, joilla on erilaisia teemoja. Opettaja voi siis valita materiaalista sen tehtävän/tehtävät, joihin haluaa oppilaiden erityisesti keskittyvän opetussuunnitelmaa silmällä pitäen. Tehtävien tarkoituksena on kehittää oppilaan omaa ajattelua ja argumentaatiotaitoja, sekä yksin että ryhmässä.

Kenelle: Luokat 1-9
Yhteydet näyttelyihin: Sähkölä-näyttely

Ohjeita ja tietoa Sähkölä-oppimateriaalien käyttäjälle
Sähkölä-näyttelyn oppimateriaalit alakoululaisille
Sähkölä-näyttelyn oppimateriaalit yläkoululaisille