Länge leve lekfullheten och nyfikenheten

Uppgiftspaket för utställningen Lekens kraft

Länge leve lekfullheten – uppgifter till utställningen Lekens kraft

 

Förhandsuppgifter och uppföljande uppgifter till Heurekas utställningen Lekens kraft. Materialet lämpar sig för elever i årskurserna 1–6. Bekanta dig med emotionell fostran, dramapedagogik och uttrycksfullt språk.

Länge leve lekfullheten -inlärningsmaterialet

I det här materialet finns förhandsuppgifter och uppföljande uppgifter för lågstadiet. Uppgifterna stöder särskilt läroämnena modersmål och fenombaserad lärande.

Syften med inklärningsuppgifterna
Uppgifterna fungerar som introduktion och fördjupning före och efter Heurekabesöket. Uppgifterna hjälper eleverna att komma i rätt sinnesstämning inför Heurekabesöket och fokuserar framför allt på interaktion. Temana i uppgifterna är lek, emotionell fostran, dramapedagogik och uttrycksfullt språk.

Inlärningsuppgifternas lämplighet och metoder
Uppgifterna passar många olika åldrar och nivåer. För en del uppgifter finns även en åldersrekommendation. Uppgifterna görs individuellt, i par och i grupp. Uppgifterna baseras på integrerade, narrativa, lekfulla och funktionella metoder.

Motsvarighet i läroämnena och läroplanen
Uppgifterna passar särskilt bra som material inom modersmålet och fenomenbaserat lärande i lågstadiet.

Anvisningar för användningen av materialet
Uppgifterna kan göras före eller efter Heurekabesöket. Uppgifterna kan användas enskilt eller sammanställas till en större helhet. Uppgifterna kan också användas utan att besöka Heureka.

Länge leve lekfullheten -inlärningsmaterialet för utställningen Lekens kraft

Hoppa in i utställningens värld

Länge leve lekfullheten och nyfikenheten! Heurekas lekvetenskapliga trädgård har vi planterat olika lekar och spel. Bekanta dig närmare med skämt och skoj, kreativitet, äventyr och utforskande, mod och omsorg. Kasta dig in i lekens virvlar!  

Bekanta dig med utställningen Lekens kraft