Tillgänglighetsutlåtande

Vetenskapscenter Heureka strävar efter att garantera tillgängligheten till webbplatsen www.heureka.fi och mobilapplikationen i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102.

Tillgänglighetskravens status


Denna webbplats och mobilapplikation uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Underlåtenhet att uppfylla kraven och tillämpliga undantag från kraven nämns nedan.

Otillgängligt innehåll


Innehållet som nämns nedan är inte tillgängligt av följande skäl:

  • Tillgänglighetsbrister förekommer i vissa bifogade filer, färgkontraster, alt-texter på bilder och undertexter på videor. Otillgängligt innehåll kan begäras i ett tillgängligt format.
  • Sajten har otillgängligt innehåll som inte faller inom lagstiftningens ram eller som ännu inte hunnit ändras.

Innehåll som inte omfattas av lagstiftning:

  • office-programfiler (t.ex. doc, pdf, odt) som publicerades före den 23 september 2018.
  • video- eller ljudinspelningar som publicerats före den 23 september 2020.

Utarbetande av denna tillgänglighetsutlåtande


Detta uttalande upprättades den 30 september 2020.


Informationen i denna broschyr är baserad på en självutvärdering.


Utlåtandet reviderades senast den 30 september 2020.

Feedback och kontaktinformation


Märkte du av bristande tillgänglighet? Förfrågningar om tillgänglighet, brister och utvecklingsförslag kan skickas via formuläret nedan.

Genomförandeförfarande


Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge först feedback till webbplatsens administratör. Svaret kan ta 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret du får, eller om du inte får svar alls inom två veckor, kan du meddela tillsynsmyndigheten.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten


Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Kontrollenhet för tillgänglighet
www.tillganglighetskrav.fi
saavutettavus@avi.fi
eller via telefon 0295 016 000