Projekt som utvecklar lärande

Heureka är involverad i både nationella och internationella projekt som utvecklar lärande, undervisning och undervisning. Med det framtida arbetslivets behov och multidisciplinära färdigheter i åtanke skapar projekten modeller och metoder för att lära ut och lära sig breda färdigheter, framtidskompetens och ett fenomenorienterat förhållningssätt.

Dessutom representerar Heureka Finland i ESA:s Advisory Board on Education.

ESERO Finland

ESERO Finland erbjuder ett brett utbud av rymdrelaterade lärarutbildningar, läromedel och klassrumsaktiviteter, samt evenemang relaterade till astronomi och rymd.

Läs mer