DNA-elektrofores

DNA-elektrofores är ett laboratorieprogram som kompletterar gymnasieelevers kursinnehåll. I programmet studerar eleverna en okänd DNA-molekyl och deras uppgift är att med hjälp av elektrofores ta reda på vad det är för sorts DNA-molekyl. Elever t.ex. häll den agarosgel som behövs för elektroforeskörningen, pipettera med automatiska pipetter och undersök resultatet av deras experiment under ultraviolett strålning.

För vem: Gymnasiet

Längd: 2 timmar

Gruppstorlek: max 24

Länkar till läroplanen: Biologi, kemi