Femårslaboratorium

Ett mycket efterfrågat laboratorieprogram för femåringar! Vi lär oss mer om laboratoriearbete med hjälp av historier och färger, för att inte tala om spektakulära experiment.


Femårslaboratoriet ska ge femåringar möjlighet att testa laboratoriearbete med hjälp av historier, riktig utrustning och riktiga ämnen. Samtidigt lär vi oss mer om ämnen och deras egenskaper genom experiment. I demonstrationerna tar vi hjälp av färger.
 

För vem: Femårsgrupper

Längd: 30 min

Gruppstorlek: max 15

Kopplingar till läroplanen: Programmet stöder genomförandet av pedagogiska aktiviteter i småbarnspedagogiken i utvecklingen av breda färdigheter, såväl som inom inlärningsområdena "Jag och vårt samhälle" och "Jag studerar och agerar i min miljö" .