23. Arvsmyckets död

Experimentet är baserat på ett klassiskt trick utfört av magiker, där ringen på grund av gravitationens inverkan snurrar i tiden och förblir hängande på kedjan. I versionen som visas i videon, till skillnad från den traditionella versionen, har däcket också en liten lucka genom vilken kedjan delvis kan passera och däcket verkar gå igenom kedjan.

Magiker använder bland annat fysikens lagar i kombination med rörelse som är för snabb för ögat att uppfatta. Beroende på metall kan dess smältpunkt variera förvånansvärt mycket.

Till exempel smälter kvicksilver redan vid -39 °C och gallium vid 30 °C.

22. Månadens västra: Toapappersduell

Toalettpapprets stiliga bana är baserad på Bernoulli-effekten. Enligt Bernoullis lag minskar trycket i en vätska, i detta fall luft, när dess hastighet ökar. I experimentet skapas ett undertryck ovanför toalettpappersrullen som lyfter toalettpappret uppåt och gör att det flyger en längre sträcka. Som man kan se i experimentet är Bernoulli-effekten starkare ju högre lufthastigheten är.

21. Loimuporoa à la Heureka (potatischips vs. nallar)

Potatischips brinner förvånansvärt bra och skulle vara perfekt för att tända en lägereld. Den torra potatisen i chipset antänds lätt med det rikliga fettet i chipset, vilket skapar en vacker låga. När det gäller Nallekarkki sönderfaller kaliumklorat vid hög temperatur till kaliumperklorat och vidare till syre. Samtidigt oxiderar sockret och andra brandfarliga ämnen i nallen kraftigt och skapar en vacker låga. Slutprodukterna är mycket värme, kaliumklorid som en produkt av nedbrytningen av kaliumklorat, samt koldioxid och vatten från oxidation av socker. Hur mycket energi är det i dessa små godingar!

20. Dödens bowling

Även om testet kan verka vild, är assistenten helt säker. Om assistenten släpper pendeln utan att ge den fart, skulle pendeln i en ideal värld återvända till exakt samma plats efter att svingen rörde vid assistentens nos. I den verkliga världen bromsas pendeln dock också av ledfriktion och luftmotstånd, så pendeln stannar flera centimeter från assistentens huvud.

19. En fontän i Heurekas stil

Alla experiment har samma grundidé, men fenomenet förverkligas med olika metoder. Volymen av både koldioxidis och flytande kväve är betydligt mindre i fast och flytande tillstånd jämfört med gasformigt tillstånd. När koldioxiden blir grumlig eller det flytande kvävet gasar, skapas ett större tryck i behållaren, vilket trycker ut gasen (experiment 1 och 3) eller vätskan (experiment 2) ur behållaren. I sin tur är "molnet" som skapas i alla experiment små iskristaller som skapas när mycket kall koldioxidis eller flytande kväve fryser vatten snabbt. I försök 1 och 3 tillsätts vattnet som ska frysas till behållaren, i försök 2 kyls däremot vattenångan i luften.

18. Så här får man muskler utan träning

Marshmallows innehåller många små luftbubblor. När trycket från luften som omger marshmallowen minskar, expanderar luftbubblorna inuti marshmallows och får marshmallows att bukta. Men när det buktar, bryts strukturen av marshmallow delvis ner, så när det yttre trycket återgår till sitt ursprungliga tillstånd, återgår inte marshmallows till sitt ursprungliga tillstånd.

17. Monstrets iskalla fotspår

I experimentet bereds en mättad natriumacetatlösning, det vill säga inget mer natriumacetat kan lösas i lösningen. Experimentet är mycket känsligt för föroreningar och kräver extrem renlighet i alla led. När lösningen svalnar blir lösningen övermättad. Övermättad natriumacetatlösning kristalliserar vid beröring.

16. Hur man delar en gummistövel med en karatespark

Kokande flytande kväve har en temperatur på -196 °C.
Vid en tillräckligt låg temperatur når polymerer som plaster och gummin sin spröda punkt, när föremålet förlorar sin flexibilitet och blir "glasigt".
En glasartad stövel går lätt sönder av ett välriktat slag.