Tiedekeskus Heureka

Tiedekeskus Heureka Vantaan Tikkurilassa on monipuolinen elämyskokonaisuus, joka tarjoaa vuorovaikutteisia näyttelyitä, planetaarioelokuvia, tiedeohjelmia ja tapahtumia ympäri vuoden. Heureka jakaa oivaltamisen ilon keskimäärin noin 300 000 kävijän kanssa vuosittain ja kuuluu Suomen suosituimpiin vapaa-ajankeskuksiin.

Upptäckarglädje!

Heurekas historia

Vetenskapscenter Heurekas rötter går tillbaka till Helsingfors universitet och till forskare som lärt känna vetenskapscentra runt om i världen. Initiativtagare var docenterna Tapio Markkanen, Hannu I. Miettinen och Heikki Oja. Den första drivkraften var utställningen Physics 82 som hölls 20-26 maj 1982 på Ständerhuset i Helsingfors. Hösten samma år inrättades ett vetenskapscenterprojekt, som till en början stöddes av Finlands Akademi, undervisningsministeriet och några stiftelser.

Stiftelsen Vetenskapscentrum föddes ur projektet vid årsskiftet 1983–1984. Stiftelsens ursprungliga stiftande medlemmar var Helsingfors universitet, Tekniska högskolan, Vetenskapliga föreningars delegation och Finlands Industriförbund.

Vanda erbjöd sig 1984 att vara vetenskapscentrets värdstad och delbetalare och anvisade vetenskapscentret en plats på en tomt söder om Dickursby. I arkitekttävlingen som hölls 1985 delades de två första priserna ut, varav Mikko Heikkinen, Markku Komonen och Lauri Anttilas förslag "Heureka" valdes att genomföras. Det är också så vetenskapscentret fick sitt namn.

Innan Heureka-byggnaden stod färdig producerades några utställningar med vetenskapstema på andra platser som ett experiment. Innehållsplanen för Science Center Heureka färdigställdes 1986. Byggnadens hörnsten lades i oktober 1987 och byggnaden stod färdig ett år senare. Byggnadens totala yta var ca 8 200 m², varav ca 2 500 m² är utställningsyta. Heureka Science Center öppnades för allmänheten den 28 april 1989.

Stiftelsen Vetenskapscentrum

Heureka är en ekonomisk ideell allmännyttig organisation, vars verksamhet leds av Stiftelsen Vetenskapscentrum och bildar en koncern som förutom moderstiftelsen omfattar två helägda dotterbolag: Heureka Overseas Productions Ltd Oy som sköter exportverksamheten och Tiedekauppa Magneetti Oy som har butiker som verkar under namnet Heureka Shop i Heureka och Kampens köpcentrum.

De 10 bakgrundsföretag i Stiftelsen Vetenskapscentrum deltar aktivt i Heurekas verksamhet, stöder och utvecklar den. Stiftelsens högsta beslutande organ är styrelsen, vars ledamöter väljs av delegationen. Den dagliga verksamheten leds av Heurekas VD, assisterad av ledningsgruppen och övrig Heurekas personal.

 • Stiftelsen Vetenskapscentrum bakgrundsföretag

  • Aalto-universitetet
  • Finlands Näringsliv EK
  • Helsingfors universitet
  • OAJ, lärarbranschens yrkesorganisation
  • Utbildnings- och kulturministeriet
  • SAK, de finska fackföreningarnas centralorganisation
  • En delegation av forskare
  • Arbets- och näringsministeriet
  • Finansministeriet
  • Vanda stad

 • Styrelse för Stiftelsen Vetenskapscentrum 2024-2025

  Aalto universitet:

  Vesa Välimäki

  Näringslivsförbundet:

  Susanna Blomqvist

  Helsingfors universitet:

  Samuli Siltanen (vice ordförande)

  En delegation av vetenskapliga sällskap:

  Lea Ryynänen-Karjalainen
  Emilia Palonen

  Staden Vanda:

  Markku Kuula (ordförande)
  Päivi Laakkonen
  Anniina Pylsy
  Timo Valtonen

  Science Center Foundation sr:
  Mikko Myllykoski, VD
  Ari Kurenmaa, vice vd
  Heli Ainoa, direktör för kommunikation och tjänster
  Vesa Lepistö, upplevelsedirektör

 • Stiftelsen Science Centers delegation 2022-2025

  Aalto universitet:
  Pirjo Kääriäinen
  Kirsi Peltonen

  Näringslivsförbundet:
  Jenni Taipalkoski
  Yrjö Neuvo
  Mikko Vieltojärvi

  Helsingfors universitet:
  Kaarle Hämeri (ordförande)
  Tuuli Toivonen

  Education Professional Association OAJ ry:

  Antti Karetie
  Pasi Pesonen

  Finlands Fackförbunds Centralförbund SAK:


  Juha Antila
  Ari-Matti Näätänen

  En delegation av vetenskapliga sällskap:

  Markku Leskelä
  Panu Nykänen

  Arbets- och näringsministeriet:

  Lasse Laitinen

  Treasury:

  Tuomas Laiho

  Staden Vanda:

  Otto Aalto
  Hussein al-Taee
  Jarkko Haanpää
  Sade Heikinheimo
  Minna Heikkinen
  Eve Helén
  Vesa Kupila
  Miia Lindell
  Pasi Liukkonen
  Pirkko Niemi
  Varpu Peltonen
  Ellen Pessi Mika Rautio
  Ann Christine Teir