Före besöket, under besöket eller efter på skolan

Skoluppgifter

Litt Heureka-utställningarna hör uppgifter som utökar deras teman, verkstadsinstruktioner och mobilspel och guider, som kan användas antingen före besöket till Heureka, under besöket eller efteråt i skolan.

Ta också en titt på det finskspråkiga materialet som tagits fram av ESERO Finland, det vill säga European Space Education Research Office, för att stödja rymdteman.

Instruktionerna kan laddas ner och skrivas ut i pdf-format.

Börja här!

Färglägg det du såg och upplevde på Heureka

Vad tyckte du om Heureka-besöket? Vilka utställningar och utställningsobjekt bekantade ni med?

Färgläggningsarbete lämpar sig tilla alla åldersgrupper.

Ladda ner färgläggningsbild (pdf)
 • Länge leve leken- läromedel

  Utbildningsmaterialet med anknytning till Lekens kraft-utställningen är lämpligt för grundskoleklasser och de tränar på interaktion och vänskapsförmåga. Arbetsuppgifterna lämpar sig för genomförande före eller efter ett besök på Heureka.

  Uppgifterna kan användas individuellt eller så kan du sammanställa en större från uppgifterna hela. Arbetsuppgifterna är också lämpliga att använda utan att besöka Heureka.

  Länge leve leken-läromedel
 • Artificiell intelligens - Me, Myself & AI-uppgifter

  Instruktioner för skolbaserade workshops om maskininlärning och programmering, samt uppgifter relaterade till deras teman för grund- och gymnasieskolan.

  Lär känna uppgifterna
 • Råttorna spelar basket-uppgifterna

  Lär känna tamråttors liv och djurens beteende i allmänhet. Materialet är lämpligt för klass 1-6. Råttbasketens läromedel innehåller uppgifter och studier som ska utföras i skolan och i Heureka, som är relaterade till Heurekas program, där tamråttorna spelar basket.

  Bilagor till studiematerialet
  Lärarhandledning

  Råtta basket läromedel
 • Fotosyntesuppgifter

  Helheten fotosyntes-läromedel är avsedd som uppgifter antingen innan du besöker fotosyntesens laboratorieprogram; som ytterligare uppgifter för att bearbeta ämnet fotosyntes; eller som efteruppgifter för att granska laboratorieprogrammets erfarenheter.

  Materialet har egna uppsättningar för årskurs 3–6 och 7–9.

  Materialet består av funktionella klassrumsaktiviteter som gör att du kan bekanta dig med bindning som ett biologiskt, kemiskt och fysikaliskt fenomen.

  Läromaterialet introducerar näringskedjor, växters anatomi och fysiologi, såsom kapillärfenomenet och cellerna, kopplingens kemi och osmos.

  • Läromedel för fotosyntes för årskurs 3–6
  • Fotosyntesläromedel för årskurs 7–9

 • Elköping-uppgifter

  Elköping-utställningens läromedel är tänkta som uppgifter antingen innan utställningsbesöket, som ytterligare uppgifter tillsammans med att lära känna utställningen, eller som efteruppgifter.

  Utifrån materialet bildas inlärningsvägar med olika teman. Läraren kan därför från materialet välja den/de uppgifter som hen vill att eleverna ska fokusera på särskilt med tanke på läroplanen.

  Syftet med uppgifterna är att utveckla elevens egna tanke- och argumentationsförmåga, både individuellt och i grupp.

  För vem: Årskurs 1-9
  Kopplingar till utställningar: Elköping-utställningen

  • Instruktioner och information för användaren av Sähkölä läromedel

  • Sähkölä utställning läromedel för grundskolebarn

  • Sähkölä utställning läromedel för mellanstadieelever

 • Det susar i tarmen-uppgifter

  Utställningen Det susar i tarmen presenterar på ett roligt och insiktsfullt sätt strukturen och funktionen hos ett hälsosamt matsmältningsorgan och berättar hur kroppen får de byggmaterial och bränsle den behöver från maten.

  För vem: Grundskola.

  Längd: 30–60 min.

  Kopplingar till utställningar och program: Det susar i tarmen-utställningen.

  Länkar till läroplanen: Biologi, miljö och naturvetenskap.

 • För en hållbar framtid

  Studiematerial och uppgifter om principerna för cirkulär ekonomi och hållbar utveckling. Materialpaketet innehåller uppgifter för låg- och högstadieelever, gymnasieelever och vuxna.

  Uppsättningen läromedel har implementerats i samarbete med Sitra

  Arbetar för en hållbar framtid-verkstadsinstruktioner
 • Dofternas kemi

  Materialet består av tre uppgifter som kan kopplas till varandra eller hållas separat: ett doftminnesspel, ett löslighetstest och framställning av parfymolja. Med hjälp av verken kan du lära känna funktionaliteten i ditt eget luktsinne, känslorna som framkallas av dofter och förbereda din egen parfymolja.

  Dessutom kommer vi att lära känna begreppet löslighet och doftämnens kemi.

  Verkstaden är lämplig för barn i skolåldern.

  Workshopen lämpar sig för genomförande i skolan och dess längd är 15-30 minuter.

  Instruktioner för doftkemiverkstaden
 • Fula jeans och falska pengar

  I workshopen ges idéer om hur man får fula jeans och en övergiven nalle att hålla längre

  Lär känna studiematerialet
 • Muggmuffin

  Ping! Du kan enkelt lära känna matlagningens kemi genom att laga muggmuffins i mikron. Receptet kan utvecklas på oändligt många sätt och en läcker tårta är klar på nolltid. Muggmuffin-workshopen hölls för att hedra 100-årsjubileet för Finska Kemisterföreningen.

  Verkstaden är lämplig för barn i skolåldern. Verkstadsinstruktionerna är fritt tillgängliga för lärare. Workshopen lämpar sig för genomförande i skolan och dess längd är 15-30 minuter.

  Kolla in verkstaden
 • Cirkulärhimmel

  Cirkulärhimmel är en funktionell verkstad relaterad till användningen av plastavfall, där plastpåsar görs till ett gemensamt vetenskaps- och konstverk. Plast som slängs i naturen är en miljörisk, men om den samlas in och återvinns kan plast återanvändas och därmed spara resurser – och natur.

  Den lektionslånga workshopen ger information om användningen av plast, insamling och återvinning av plast. Verkstadsinstruktionerna är fritt tillgängliga för lärare.

  Skapandet av Cirkulärhimlen-verkstaden möjliggjordes genom samarbete med Neste Oyj

  Kolla in verkstadsinstruktionerna
 • Ved dagligen

  Trä varje dag material består av nio olika workshops och ytterligare uppgifter. Flera moduler finns tillgängliga, av vilka läraren kan bygga en passande helhet för en eller flera lektioner för olika årskurser. Verkstäderna har alternativ för tidig barndomsutbildning till gymnasieåldern.

  Spektrumet av arbetsmetoder täcker ett brett spektrum från hantverk till skogsresor, såväl som reflektion och från diskussion till korrekt vetenskaplig mätning och observation av testresultat.

  En del av verkstäderna genomförs i klassrummet, några på gården eller i skogen, och en del kan genomföras både i klassrummet och utanför.


  Skapandet av verkstadskomplexet Ved dagligen möjliggjordes genom samarbete med Metsäteollisuus ry .

  Kolla in verkstadsinstruktionerna
 • Sur konst

  I verkstaden målas akvarell med blåbärsjuice och ämnen som reagerar på blåbärsjuice som finns i köket. Samtidigt får vi, inte bara genom att mäta med pH-papper, utan också med hjälp av konst, känna till olika ämnens surhet och kemiska reaktioner.

  Lär känna arbetsuppgifterna
 • Spjuta en ballong

  I Spjuta en ballong-verkstaden får vi se, om det går att att sätta en grillpinne genom ballongen. Målet är att förstå plastens grundläggande kemiska struktur och livscykel. Workshopen är en del av skolprogrammet för Finlands Kemisters 100-årsjubileum.


  Verkstaden är lämplig för barn i skolåldern.

  Verkstadsinstruktionerna är fritt tillgängliga för lärare. Workshopen lämpar sig för genomförande i skolan och dess längd är 5 minuter.

  Kolla in verkstadsinstruktionerna

Mobilspel

Mobilspel

Det susar i tarmen-mobilguide

Utforska hur vårt matsmältningssystem fungerar.

Lär dig mer

Mobilspel

Stenparken-mobilguide

Bekanta dig med finska stentyper.

Lära känna

Mobilspel

My2050 Vanda-spel

Ett spel om klimatförändringar och framtiden.

Lära känna