Svenska tekniskavetenskapsakademien i Finland och Vetenskapscentret Heureka

Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland har nyligen inlett ett samarbete med Vetenskapscentret Heureka. Samarbetet inleddes med att vi tillsammans stödde Barnens medicinska dag, ett evenmang med med målet att introducera allt som hör
till ämnesområdet medicin och teknik på ett glatt och positivt sätt.

Teknik och medicin har en stark koppling som sträcker sig över flera århundraden och fortsätter att förstärkas i dagens digitala era. Genom teknikens framsteg har medicinen kunnat utveckla och förbättra diagnosmetoder och behandlingsalternativ på många sätt. Genom avancerad teknik som exempelvis datortomografi och robotkirurgi kan läkare diagnostisera och behandla sjukdomar på ett mer exakt sätt. Tekniken hjälper även till att förstå sjukdomars orsaker på en molekylär nivå, vilket leder till skräddarsydda behandlingar. Bärbara enheter och sensorer gör det möjligt att övervaka hälsotillståndet i realtid. Denna samverkan mellan teknik och medicin fortsätter att inspirera till nya innovationer för att förbättra vården och människors liv.

Vid Barnens medicinska dag hade vi en egen programpunkt, "Få upp pulsen!", där besökarna fick möjlighet att följa sina hjärtslag med hjälp av en liten pulsmätare placerad på fingret. Aktiviteten inkluderade fysiska aktiviteter såsom hopp, dans och löpning,och deltagarna kunde se hur deras puls förändrades i realtid. Programpunkten var inspirerad av en uppgift från tävlingen TekNatur , vilken vi arrangerar tillsammans med Arcada ochTekniska Föreningen i Finland. Detta gav oss en utmärkt möjlighet att visa upp vår gemensamma verksamhet för besökarna. Det var glädjande att se hur vårt bidrag till dagen
mottogs med entusiasm och intresse.

Detta första konkreta steg i samarbetet med Heureka var framgångsrikt. Vi ser nu fram emot att tillsammans med Heureka diskutera framtida samarbetsmöjligheter och
utforska fler sätt att engagera och inspirera unga människor inom vetenskap och teknik.

Genom detta samarbete hoppas vi kunna fortsätta att främja intresset för vetenskapliga ämnen och bidra till en positiv utveckling inom utbildning och forskning.