• Lek är naturligt och nödvändigt för människors välfärd. Genom leken lär vi känna vår värld, oss själva och varandra. Leken är fröet till vår kultur och grunden för ett lyckligt liv.

  Vi lär oss att spela genom att spela, och vi bör behålla denna färdighet under hela våra liv.


  I Lekvetenskapliga trädgården har vi planterat olika sorters lekar som växer fram och frodas av att studera lekens vetenskap.

  Det finns fem varianter av lek i lekvetenskapligaträdgården:

  - Skämt och skoj

  - Kreativitet

  - Äventyr och utforskning

  - Mod

  - Omsorg

  Dessa gör spelets mångfald och variation påtaglig.


  Du kan utforska din egen inställning till lek i Lekens kraft. Vilka spel retar mig? Vid vilken typ av pjäs lyser jag? När vi leker tillsammans låter vi vår fantasi skapa nya saker och ge oss näring. Att misslyckas är också tillåtet i Lekens kraft – du behöver inte ta dig själv på allvar.

  Innehållet i utställningen utformades i omfattande samarbete med yrkesverksamma inom förskolepedagogiken och experter och
  forskare med fokus på lek och miljöer för lek.


  Njut av att leka!

 • Teknisk information:

  - Storlek 600 m2
  - Interaktiva utställningar 24
  - Utställningshöjd 2,8 m
  - Designad för tre till fyra språk
  - Tillgänglig för resor i början av 2025
  - Utbildningsmaterial för skolan

  Utställningskatalog

  -> Se katalog