ABLOY och Heureka

Löften till framtiden - workshops för tidskapsel & kodlåsbox

" Genuin entusiasm för samarbete, partners önskemål
lyssnande och interaktiva idéer tillsammans kom verkligen naturligt från Heureka-teamet, och genom dem kunde vi planera och genomföra ett diamantsamarbete som uppnådde alla våra mål.
"

I mars 2024 gick Heureka och Abloy samman
styrka för en mer ansvarsfull framtid i ett aldrig tidigare skådat samarbete som uppmuntrade människor att tänka på framtiden. Besökare på Heureka fick möjlighet att deponera sitt eget löfte för kommande generationer i sin egen kodlåsbox och i den underbara Abloy och Heureka-tidkapseln, som öppnas nästa gång om hundra år!

Hjärtat i samarbetet var Abloy-punkten, välbelägen i Heurekas lobby, där du kunde släppa ditt eget framtidslöfte i den imponerande tidskapseln Abloy och Heureka. Tidskapseln gjordes av Heureka och den innehöll underbara funktionella funktioner, såsom LED-lampor, en digital skärm och en interaktiv rörelsedetektor.

Låsboxverkstäder som anordnades i Heureka var också en viktig del av samarbetet. I de kostnadsfria verkstäderna för Heureka-besökare kunde besökarna bygga sin egen kodlåslåda i trä, där de kunde deponera sitt eget framtidslöfte. Vi fick mycket positiv feedback från verkstaden och över 300 kodlåsboxar byggdes under veckan. Verkstad
utfördes enligt samarbetspartnerns önskemål och en helt unik låslåda i trä designades även för det.

Både Heureka och Abloy var riktigt exalterade över samarbetet och detta var något nytt för både och
spännande. Samarbetet planerades nästan ett år före det konkreta genomförandet och olika idéer kastades runt tills den slutliga implementeringsmodellen kom fram.

Vårt gemensamma mål var att få
människor att tänka igenom framtidens löften, vad alla konkret skulle kunna göra och lova för en mer ansvarsfull morgondag. Självklart ville vi också genom verkstaden erbjuda en möjlighet att ha det trevligt med lås och ett bestående minne, eftersom alla tog hem låslådan de byggt i verkstaden som en souvenir,
säger Laura Väänänen, som är ansvarig för Abloys ansvarskommunikation.

Samarbete med Heureka är
gick riktigt bra. Vi förenas av värderingsvärlden ansvar, som är viktig för oss båda, och vi vill utöka vårt inflytande genom att involvera andra också
att uppmärksamma frågor som rör ansvar,
fortsätter Laura.

- Samverkansplanering och genomförandeövervägande Heurekan
med var verkligen rik på idéer och det var underbart med den entusiasm med vilken de tog tag i alla våra idéer, kastade in sina egna tankar och idéer och på så sätt kunde vi tillsammans skapa något som var tilltalande för oss båda, som inspirerade besökarna och
en kooperativ ensemble och verkstad som inspirerar barn och unga
, säger Laura.

-Genuin entusiasm för samarbete,
Att lyssna på partnerns önskemål och interaktiva idéer tillsammans kom verkligen naturligt från Heureka-teamet, och genom dem kunde vi planera och genomföra ett diamantsamarbete som uppnådde alla våra mål,
tillägger Laura.