Tevella och Heureka

STEAM-lärande i en mångfaldig miljö

Tevella och Heureka, STEAM-lärande i en mångsidig miljö


Tevella är ett finskt familjeföretag som utrustar och inreder lärmiljöer för småbarnsundervisning och skolor. Tevella stödjer materiellt verksamheten i Idéverkstaden, som fokuserar på byggande och problemlösning, där både barn och vuxna kan komma med idéer och bygga lösningar för olika utmaningar. Samarbetet med Heureka bygger på kontinuerligt lärande och att stödja barns utveckling. Idéverkstadsaktiviteter föder kreativitet, utvecklar samarbets- och problemlösningsförmågorna och främjar kunskap om olika material och manuella färdigheter.

"Tevella vill vara med i ett samarbete som möjliggör lärande och utveckling tillsammans. I partnerskap fungerar Heureka som en inspirerande miljö som erbjuder ett praktiskt och interaktivt sätt att lära sig om naturvetenskap och kombinera pedagogik med det på ett innovativt sätt. På så sätt kan barn och unga har möjlighet att uppleva naturvetenskap upplevelsemässigt, vilket stärker deras intresse för lärande och för naturvetenskap", säger Tevellas inköps- och marknadsdirektör Tommi Ollikainen.

Tevella och Heureka vill väcka besökarnas nyfikenhet och glädjen att lära sig!