Tillståndslaboratorium

Under laboratorieprogrammet lär vi känna olika förhållanden som fenomen och förändringar i förhållanden genom experimentellt arbete och spektakulära demonstrationer.

 

I programmet granskas och experimentellt introduceras tillstånd och tillståndsförändringar i vardagen, t.ex. till upplösning.

 

Vem: Årskurs 3–6

Längd: 45 min

Kopplingar till läroplanen: miljövetenskap, kemi