Ögonvittnesexperimentet igen torsdagar till söndagar på Heureka 26.10–23.12.2018

Under sommaren 2017 kunde Heurekas besökare delta i ett internationellt sett betydande forskningsprojekt och samtidigt få leva in sig i rollen av ett ögonvittne. Nu fortsätter forskningsgruppen i rättspsykologi vid Åbo Akademi med forskningen kring ögonvittnen inne i Heureka torsdagar till söndagar under tiden 26.10–23.12.2018.

Hur påverkar distansen och ljusförhållandena din förmåga att känna igen en person? Och om personen i fråga har en huva eller solglasögon? Besökarna kan testa sin egen observationsförmåga genom att identifiera en person de sett i en livesituation i en liknande digital identifikationsparad som används av polisen i förundersökningen av brott.

Ögonvittnen har fortsättningsvis en betydande roll i rättsprocesser, fast man känner till att felaktiga identifikationer t o m har lett till att oskyldiga personer blivit dömda till döden. I forskningen om ögonvittnen försöker man estimera gränsvärden för i hurdana omständigheter ögonvittnens observationer kan anses tillräckligt tillförlitliga för att utgöra bevis.

I den tidigare undersökningen som gjordes på Heureka kunde man se att redan på ett avstånd av fem till tio meter gjorde ca var femte deltagare ett fel i identifikationsuppgiften, t ex genom att välja en person de inte tidigare sett eller genom att inte välja en person de i själva verket tidigare sett. Identifikationer som gjorts av en person man sett på över 40 meter bör enligt undersökningens resultat bedömas mycket kritiskt.

Heurekas besökare kan delta i undersökningen med vanlig inträdesbiljett. Ögonvittnesexperimentet är öppet på evenemangstorget varje vecka från torsdag till söndag 26.10–23.12.2018 under Heurekas öppethållningstider. Testet lämpar sig från ung fem års ålder.

Delta som ögonvittne! 

Har du någonsin sett en detektivserie på TV eller läs en brottsroan och föreställt dig själv som ögonvittne? Har du någonsin funderat på hur bra eller dålig du skulle vara som vittne i verkligheten?

I experimentet presenterar vi fyra levande människor på olika avstånd från dig. Direkt efter att du sett en av personerna ber vi dig att identifiera personen från en datoriserad fotoserie. I slutet av experimentet får du veta hur träffsäker du var som ögonvittne, dvs. hur många korrekta identifieringar du gjort.

Experimentet är spännande och roligt, men det är också mycket viktigt för ögönvittnesforskning. Delta som vittne för ögönvittnesforskning, Delta som viten idag och hjälp oss att undersöka tillförlitligheten av ögonvittnen på distans.