Personalen

Direktörerna

Mikko Myllykoski
Direktör
+358 40 9015 244

Heli Ainoa
Kommunikations- och servicedirektör
+358 40 9015 295

Ari Kurenmaa
Ekonomi- och förvaltningsdirektör
+358 40 9015 220

Försäljning och marknadsföring

Vesa Kuokkala
Chef för försäljning och marknadsföring
+358 40 9015 196

Tiia Karvinen
Försäljningsrepresentant
+358 40 9015 298

Tiina Karjalainen
Webb producent
+358 40 9015 299

Tuuli Pohja
Marknadsföringsspecialist
+358 40 9015 165

Minna Saari
Försäljningsrepresentant
+358 40 9015 283

Annika Stringer
Grafisk designer
+358 40 9015 356

Elina Vesanen
Marknadsföringsspecialist (skolor och skolgrupper)
+358 40 9015 221

Förvaltning

Tiina Jokio
Förvaltningschef
+358 40 9015 215

Riitta Ahola
Kontaktplanerare
+358 40 9015 205

Harri Liljelund
Fastighetsansvarig
+358 40 9015 193

Irina Suvanto
Bokhållare
+358 40 5057 618

Sari Merilä
Förvaltningssekreterare
+358 40 9015 182

Heureka Overseas Production

Irmeli Jyrinsalo
Exportplanerare
+358 40 9015 255

Ines Montalvao
Content Design
+358 40 9015 175

Heureka Shop

Päivi Astrén
verkställande direktör
+358 40 9015 254

Virpi Toivonen
Butikschef
+358 40 9015 319

Heureka Shop
+358 40 9015 270

Kampen Shop
+358 40 9015 150

Programproduktion

Jutta Kujasalo
Programproduktionchef
+358 40 9015 280

Rauno Bergman
Idéverkstadsproducent
+358 40 9015 192

Paula Havaste
Temaledare
+358 40 9015 375

Sirkku-Liina Laitinen (frånvarande)
Pedagogiska planerare

Rosaliina Munnukka
Evenemangsansvarig
+358 40 9015 172

Siina Vasama
Evenemangsproducent
+358 40 9015 260

Heidi Kouki
Pedagogiska planerare
+358 40 9015 274

Kirsi Pulkkinen
Projektchef
Finlands vetenskapcentra
+358 40 9015 305

Jussi Helo
AV-planerare
+358 40 9015 237

Lauri Hynninen
AV-producent
+358 40 9015 167

Sami Mikkola
Planetarietekniker
+358 40 9015 311

Inspirationsenhet

Pia Mäkelä
Huvudinspiratör, Inspirationchef
+358 40 9015 224

Merja Nuutinen (frånvarande)
Inspirationchef

Elina Häivälä
Inspiratör
+358 40 9015 206

Emilia Karppinen 
Inspiratör
+358 40 9015 166

Darielle Lönnblad (frånvarande)
Inspiratör

Harri Montonen
Huvudinspiratör
+358 40 9015 267

Mika Mäkelä
Inspiratör
+358 40 9015 232

Kristjan Niitepõld
Inspiratör
+ 358 40 9015 282

Martina Nyström
Inspiratör
+358 40 9015 169

Jessica Salo
Inspiratör
+358 40 9015 170

IT

Roger Sandell
IT-chef
+358 40 9015 247

Mikko Honkanen (frånvarande)
IT-planerare

Mika Huovinen
IT-specialplanerare
+358 40 9015 334

Antti Kemppainen
IT-specialplanerare
+358 40 9015 261

Pekka Toiminen
IT-planerare
+358 45 6776 540

Matti Viirimäki
Mediaproducent
+358 40 9015 181

Kundbetjäning

Kundservice
(09) 8579 288
Under Heurekas öppettider

Tiina Brunetto
Kundservicechef
+358 40 9015 363

Lauri Veijalainen
Receptionist
+358 40 9015 197

Jyrki Rantanen
Receptionist
+358 40 9015 293

Mervi Waltzer
Ansvarig biljettförsäljare
+358 40 9015 204

Janne Äyräväinen
Receptionist
+358 40 9015 207

Biljettförsäljning
+358 9 8579 302

Planering och design

Carina Jaatinen
Utställningschef
+358 40 9015 387

Virpi Fagerström
Utställningsbiträde
+358 40 9015 309

Päivi Garner
Utställningssekreterare
+358 40 9015 271

Emmi Huhtaniemi 
Utställningsplanerare
+358 40 8353 030

Joonas Juutilainen
Grafisk huvuddesigner
+358 40 9015 389

Jussi Kahlos
Utställningsproducent
+358 40 9015 284

Mikko Kauhanen
Designer
+358 40 9015 245

Touko Korhonen
Designer
+358 40 9015 160

Vesa Lepistö
Utställningsproducent
+358 40 9015 397

Sami Pihkala
Utställningsproducent
+358 40 9015 367

Sampsa Piira 
Designer
+358 40 9015 162

Heidi Rosenström (frånvarande)
Utställningsproducent

Simo Serpola
Designer
+358 40 9015 161

Kati Tyystjärvi
Publikutvecklingsspecialist
+358 40 9015 214

Ville Vauras
Grafisk designer
+358 40 9015 388

Olli Weckman
Designer
+358 40 9015 285

 

Produktion

Jussi Sava
Produktionschef
+358 40 9015 333

Mikko Ekström
Tekniker
+358 40 9015 361

Jussi Korhonen
Tekniker
+358 40 9015 212

Joona Iranta
Tekniker
+358 40 9015 190

Ivar Palgi
Tekniker
+358 40 9015 243

Jarkko Salmi (frånvarande)
Tekniker

Miko Salo
Tekniker
+358 40 9015 228

Mikko Sääski
Tekniker
+358 40 9015 234

Oula Voutilainen
Tekniker
+358 40 9015 371