Artificiell intelligens och konst: hot eller rikedom?

Diskussionsevenemang i Heureka torsdagen den 30 maj 2024 kl 17:00

Franska institutet anordnar ett diskussionsevenemang om användningen av artificiell intelligens i konst.

Relationen mellan artificiell intelligens och konst kommer att diskuteras ur vetenskaplig, konstnärlig, juridisk och social synvinkel i det engelskspråkiga diskussionseventet som anordnas i samarbete med Heureka.

Diskussionsämnen

Diskussionssessionen kommer att diskutera konstnärliga, vetenskapliga, sociala och juridiska perspektiv på användningen av artificiell intelligens i konstnärligt skapande:

Konstnärligt: ​​hur skapar man ett verk med artificiell intelligens? Vilken roll spelar människan och maskinen i denna skapelse? Kan vi leva på att skapa verk med artificiell intelligens?

Vetenskapligt: ​​vad är artificiell intelligens i slutändan? Ur vetenskaplig synvinkel, är artificiell intelligens oberoende av människor? Hur långt kan vi gå?

Socialt: bör vi frukta artificiell intelligens; kan artificiell intelligens skapa känslor; kan artificiell intelligens en dag ersätta människor?

Juridisk: Artificiell intelligens och immateriella rättigheter: hur regleras verk skapade av artificiell intelligens? Vem äger verken, med tanke på att AI kommer att använda sig av befintliga verk? Hur ser lagstiftningen ut för närvarande? Går den tekniska utvecklingen snabbare än reglering?

Välkommen ombord!

Diskussionseventet kommer att äga rum i Heurekas aula och det är gratis inträde. Platser reserveras kostnadsfritt i förväg. Evenemanget är på engelska.
Evenemangets varaktighet är ca 1,5 timme.

Välkommen till Heurekas konstgjorda intelligens-tema Me, Myself & AI-utställning och andra roliga aktiviteter före eller efter diskussionen.
Biljetter till utställningar på torsdag från kl. 15.00 endast €10 per person. Lärare kan besöka utställningarna kostnadsfritt genom att visa upp sitt OAJ-medlemskort i biljettkassan.

Boka din plats till eventet
 • Hannu Töyrylä

  Bildkonstnär, mediekonstnär och forskare som studerar användningen av artificiell intelligens som ett konstnärligt medium, främst från fotografier.

 • Hannu Toivonen

  Professor vid Helsingfors universitet, expert på datautvinning, beräkningskreativitet och artificiell intelligens.

 • Marion Carré och Valentin Schmite

  Författare till boken "Propos sur l'art et l'intelligence artificielle". I vilken utsträckning kan maskiner vara kreativa?

 • Teemu Mäki

  Konstnär, regissör, ​​författare, forskare, doktor i konst, ordförande i Finska Konstnärsällskapet och IAA Europe.

 • Emma Miquel

  Advokat specialiserad på immateriella rättigheter.