Färglaboratoriet

Målet med färglaboratorieprogrammet är att förskolebarn och unga skolelever ska få prova på laborationer med rätt verktyg och material. Samtidigt får du din första erfarenhet med forskningsområdet kemi, ämnen och deras egenskaper. Färger används som illustrationshjälp, så experimenten är inte bara roliga utan också muntert färgglada.

 

Utbildningsnivån på programmet bestäms av elevernas åldersgrupp.

 

För vem: Förskola, årskurs 1–2

Längd: 35 min

Kopplingar till läroplanen: Miljö- och naturvetenskap, kemi