Talande huvud

Programmet Talande huvud kombinerar robotteknik, programmering, mediefärdigheter och återvinning på ett kreativt och ämnesövergripande sätt. I verkstaden bygger eleverna ett huvud och en kropp till roboten Talande huvud, ger den önskat utseende med hjälp av återvinningsmaterial och programmerar robotens ögon- och käkrörelser inför uppgiften som nyhetsuppläsare. Roboten programmeras därefter för att presentera ett nyhetsinslag som eleverna själva har producerat och spelat in. Det ämnesövergripande programmet utvecklar elevernas mediefärdigheter, stöder teknologi- och kreativitetsfostran samt uppmuntrar till dialog.

Förhandsuppgift för skolprogrammet Talande huvud

För vem: åk 3–9
Längd: 75 min
Gruppstorlek: 24