För en hållbar framtid

Läromaterial och uppgifter

Uppgifter om en hållbar framtid

Läromaterial och uppgifter om den cirkulära ekonomin och principerna för hållbar utveckling. Målet för materialet är att skapa förståelse för de grundläggande begreppen inom cirkulär ekonomi och en uppfattning om hur man med sitt eget handlande kan verka för hållbar utveckling.

Slösa inte. Detta är vad den cirkulära ekonomin handlar om. Vi lever över våra tillgångar, eftersom vi använder jordklotets naturresurser i för stor utsträckning. Vi producerar för mycket avfall. Men då man tar till vara råvaror även ur avfall uppkommer det i allt mindre utsträckning. Det är även lönsamt ekonomiskt.
Då vi utnyttjar naturresurser mer effektivt och återvinner material motverkar vi klimatförändringen. Produkter används fullt ut, repareras och återanvänds.

Detta läromaterial har koppling till Heurekas tema den cirkulära ekonomin och har utarbetats i samarbete med Sitra.

För en hållbar framtid -uppgifter

I samarbete med

  • I samarbete med