Råttkorgboll

Bekanta dig med djurens beteende och känslor med dramaövningar

Uppgifter till
råttkorgbollsläromedlen

 

Förhandsuppgifter och uppföljande uppgifter till Heurekas råttkorgboll för elever i årskurserna 1–6. Bekanta dig med djurens beteende och känslor med dramaövningar.

Inlärningsmaterialet

I det här materialet finns förhandsuppgifter och uppföljande uppgifter till Heurekas råttkorgboll för elever i årskurserna 1–6. Uppgifterna stöder särskilt läroämnena modersmål och omgivningslära.

Användning av materialet:
Uppgifterna kan bilda en större helhet, användas var för sig under skolåret eller genomföras endast delvis under en temadag. Materialet är modulärt och kan användas så att olika uppgifter kombineras eller utförs var för sig.

Uppgifter till råttkorgbollsläromedlen Uppgiftsbilagor till råttkorgbollsläromedlen Läraranvisningar

Lär dig att känna tamråttor

Till vetenskapscentret Heurekas populäraste objekt hör råttkorgbollsföreställningarna, i vilka dresserade tamråttor uppträder för publiken. När råttorna spelar korgboll berättar inspiratören för publiken om råttdressyr och råttorna som djur.

Bekanta dig med korgbollsråttor