Personalen

Du hittar personalens kontaktuppgifter här. E-post: förnamn.efternamn@heureka.fi

Direktörerna

Mikko Myllykoski
Direktör
+358 40 9015 244

Ari Kurenmaa
Vice VD
+358 40 9015 220

Heli Ainoa
Kommunikations- och servicedirektör
+358 40 9015 295

Vesa Lepistö
Utställningschef
+358 40 9015 397

Kundbetjäning

Kundservice
+358 9 8579 288
Under Heurekas öppettider

Tiina Brunetto
Kundservicechef
+358 40 9015 363

Jyrki Rantanen
Receptionist
+358 40 9015 293

Venla Vehanen
Receptionist
+358 40 9015 316

Lauri Veijalainen
Receptionist
+358 40 9015 197

Janne Äyräväinen
Receptionist
+358 40 9015 207

Partnerskap

Mirva Norén-Sluijter
Partnerskapschef
+358 40 9015 312

Marjut Sirola
Partnerskapsspecialist
+358 40 9015 343

Förvaltning

Tiina Jokio
Förvaltningschef
+358 40 9015 215

Harri Liljelund
Fastighetsansvarig
+358 40 9015 193

Irina Suvanto
Bokhållare
+358 40 5057 618

Sari Merilä
Förvaltningssekreterare
+358 40 9015 182

Försäljning och marknadsföring

Vesa Kuokkala
Chef för försäljning och marknadsföring
+358 40 9015 196

Tiina Karjalainen
Kommunikationsspecialist
+358 40 9015 299

Tiia Karvinen
Försäljningsrepresentant
+358 40 9015 298

Sanna Korpi
Kommunikationsspecialist
+358 40 9015 340

Veera Krouglov
Grafisk designer
+358 40 9015 297

Tuuli Pohja
Marknadsföringsspecialist
+358 40 9015 165

Minna Saari
Försäljningsrepresentant
+358 40 9015 283

Elina Vesanen
Marknadsföringsspecialist (skolor och skolgrupper)
+358 40 9015 221

IT

Roger Sandell
IT-chef
+358 40 9015 247

Mika Huovinen
IT-specialplanerare
+358 40 9015 334

Antti Kemppainen
IT-specialplanerare
+358 40 9015 261

Niklas Pöllönen
Teknisk planerare
+358 40 1621 656

Pekka Toiminen
IT-specialplanerare
+358 45 6776 540

Matti Viirimäki
Mediaproducent
+358 40 9015 181

Programproduktion

Jutta Kujasalo
Programproduktionchef
+358 40 9015 280

Rauno Bergman
Idéverkstadsproducent
+358 40 9015 192

Paula Havaste
Temaledare
+358 40 9015 375

Jussi Helo
AV-planerare
+358 40 9015 237

Suvi Huovelin 
Projektanställd, ESERO Finland
+358 40 9015 230

Lauri Hynninen
AV-producent
+358 40 9015 167

Hanna Juutilainen
Evenemangsproducent
+358 40 9015 318

Kirsi Järvinen
(frånvarande)

Heidi Kouki
Pedagogiska planerare
+358 40 9015 274

Sirkku-Liina Laitinen
Pedagogiska planerare
+358 40 9015 191

Sami Mikkola
Planetarietekniker
+358 40 9015 311

Planering och design

Päivi Garner
Utställningsproducent
+358 40 9015 271

Emmi Huhtaniemi 
Utställningsplanerare
+358 40 8353 030

Joonas Juutilainen
Grafisk huvuddesigner
+358 40 9015 389

Jussi Kahlos
Utställningsproducent
+358 40 9015 284

Mikko Kauhanen
Designer
+358 40 9015 245

Touko Korhonen
Designer
+358 40 9015 160

Sami Pihkala
Utställningsproducent
+358 40 9015 367

Sampsa Piira 
Designer
+358 40 9015 162

Heidi Rosenström
Utställningsproducent
+358 40 9015 213

Simo Serpola
Designer
+358 40 9015 161

Kati Tyystjärvi
Publikutvecklingsspecialist
+358 40 9015 214

Siina Vasama
Publikutvecklingsplanerare
+358 40 9015 260

Ville Vauras
Grafisk designer
+358 40 9015 388

Olli Weckman
Designer
+358 40 9015 285

Inspirationsenhet

Pia Mäkelä
Inspirationchef
+358 40 9015 224

Elina Häivälä
(frånvarande)

Emilia Karppinen
Inspiratör
+358 40 9015 166

Darielle Lönnblad
(frånvarande)

Harri Montonen
Huvudinspiratör
+358 40 9015 267

Mika Mäkelä
Inspiratör
+358 40 9015 232

Kristjan Niitepõld
Inspiratör
+358 40 9015 282

Martina Nyström
Inspiratör
+358 40 9015 169

Jessica Salo
Inspiratör
+358 40 9015 170

Produktion

Jussi Sava
Produktionschef
+358 40 9015 333

Mikko Ekström
Tekniker
+358 40 9015 361

Jussi Korhonen
Tekniker
+358 40 9015 212

Joona Iranta
Tekniker
+358 40 9015 190

Ivar Palgi
Tekniker
+358 40 9015 243

Jarkko Salmi
Tekniker
+358 40 9015 336

Miko Salo
Tekniker
+358 40 9015 228

Mikko Sääski
Tekniker
+358 40 9015 234

Oula Voutilainen
Tekniker
+358 40 9015 371

Heureka Overseas Productions

Irmeli Jyrinsalo
Exportplanerare
+358 40 9015 255

Heureka Shop

Päivi Astrén
Verkställande direktör
+358 40 9015 254

Virpi Toivonen
Butikschef
+358 40 9015 319

Heureka Shop
+358 40 9015 270

Kampen Shop
+358 40 9015 150

Kaisa Torkkeli
Generalsekreterare / Finlands vetenskapcentra
+358 40 5721 094

Johanna Enqvist
Generalsekreterare (Suomen tiedekeskusverkosto ry)
+358 40 9015 257