Obs! Basketshowerna har paus för tillfället.

Du kan träffa Heurekas råttor i shower som antingen illustrerar träning av djur (råttornas basketshower) eller berättar om råttor som djur och deras beteende ( vi matar råttorna ). I Bakgrunden av båda showerna är vetenskaplig information baserad på djurforskning eller studier relaterade till djurträning.

Råttornas välmående

Det finns cirka 10 råttor på Heureka. Alla råttor är tamråttor och de lever tillsammans i en flock som omfattar djur i olika åldrar. Nya råttungar kommer till Heureka några gånger om året. Heureka föder inte upp råttor, utan tamråttungar hämtas från privata tamråttuppfödare.

Råttornas hem

Råttorna bor i ett rum med fönster som är designat för dem. Platsen för föreställningarna ligger bakom glas utanför lokalen, och allmänheten har inte tillgång till råtthuset. Rummet är råttornas hem och därför vill man hålla det tyst. På dagen får råttorna röra sig fritt i hela rummet och på natten övernattar de i en stor sovbur. Matning av råttorna, städningen av burar och annan skötsel sköts dagligen av en inspiratör som är utbildad för uppgiften.

Träningen av råttor

Basketråttorna tränas i Heureka och träningen genomförs av inspiratörer som är särskilt insatta i uppgiften. Träning använder inte tvång eller bestraffningar utan förstärker det önskade beteendet med matbelöningar och ljudsignaler. Råttornas program baseras på vetenskaplig information baserad på djurforskning eller studier relaterade till djurträning

Heurekas råttbasketverksamhet började i slutet av 1995. Vårt exempel är COSI science center i USA . Flera generationer av råttor har visat sina färdigheter på den unika råttbasketstadion.

Råttornas basketshower

Notera Basketshowerna har paus för tillfället.

I råttbasketshowerna berättar inspiratören om träning av djur och råttornas biologi. Insatsen är också att öka informationen om rätt skötsel och hantering av råttor.

Råttornas basketspel är alltid baserade på råttornas frivilliga agerande. Råttor tvingas inte spela, utan de kan alltid lämna spelplanen under föreställningen. Det brukar vara ca 2–4 ​​råttor i ett spel. I föreställningen plockar råttorna upp bollen från planen, bär den i munnen till slutet av spelplanen och tappar slutligen bollen genom korgringen medan de står på bakbenen. Alla dessa rörelser är naturliga för råttor. För varje tillverkad korg får råttan en liten matbelöning (t.ex. kokt riskorn).

Läromedel

Heurekas råttbasket innehåller för- och efteruppgifter för klass 1-6. Arbetsuppgifterna stödjer särskilt ämnena modersmål och miljövetenskap.

Råttbasketens läromedel har implementerats med stöd av Tieteen tiedotus ry och i samarbete med evolutionsbiologen Helena Telkänranta och illustratören Maija Karala.

Läromedel

Basketråttornas blogg

Tyvärr är råttbasketbloggen skriven av Heurekas inspiratör inte längre aktiv. I bloggen kan du läsa mera i detalj om t.ex. en råttas vardag, råtträning och djurskydd.

Hur får man en råtta att göra en korg? Vad händer i råtthuset efter basketmatchen?

Basketråttornas blogg